Đề tài Điều kiện phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong xu thế hội nhập hiện nay

Đề tài: Điều kiện phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở VN trong xu thế hội nhập hiện nay MỤC LỤC A-MỞ ĐẦU. B-NỘI DUNG. I-Thực trạng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. 1-Đặc điểm và vai trò doanh ngiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. 1.1-Khái niệm và phân loại doanh nghiệp vừa và nhỏ. 1.2- Các đặc điểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. 1.3-Vị trí, vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ . 2-Thực trạng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. II-Điều kiện phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong xu thế hội nhập hiện nay. 1-Doanh nghiệp vừa và nhỏ với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế những cơ hội và thách thức. 2-Điều kiện phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. 2.1-Khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam . 2.1.1-Thị trường trong nước. 2.1.2- Thị trường quốc tế 2.2-Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. 2.2.1-Chiến lược giảm chi phí cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 2.2.2-Thực hiện khác biệt hoá sản phẩm, dịch vụ so với đối thủ cạnh tranh. 2.3-Đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 2.4-Các chính sách hỗ trợ của nhà nước. 2.5-Tác động của những chính sách vĩ mô tới sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 2.5.1-Chính sách thương mại. 2.5.2-Các chính sách tiền tệ và tài chính . 2.5.3-Chính sách đất đai. 2.5.4-Chính sách công nghệ. III-Định hướng phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. C- KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY