Đề tài Di chuyển lao động quốc tế và tín dụng quốc tế

Ba là, tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp. Đặc biệt, tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Cần kiểm soát chặt chẽ việc đầu tư ngoài ngành đối với các nguồn vốn có nguồn gốc nhà nước tài các doanh nghiệp nhà nước. Thu hẹp, giảm bớt mở rộng đầu tư mới. Tiến tới, thoái vốn triệt để các doanh nghiệp nhà nước đầu tư ngoài ngành nghề. Khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân trong nước đầu tư vào các ngành nghề, địa bàn có trọng điểm. Tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào những địa bàn có lựa chọn, định hướng. Bốn là, tái cấu trúc hệ thống thị trường. Thị trường bất động sản cần đa dạng hóa các nguồn vốn, đa dạng hóa các loại hình sản phẩm và đặc biệt là đa dạng hóa chủ thể đầu tư. Thị trường tài chính tiền tệ cần minh bạch hóa và tăng cường kỷ cương. Tăng cường các công cụ kiểm tra nội bộ. Tuyệt đối loại trừ đầu tư nội bộ giữa hệ thống ngân hàng và các công ty bất động sản trong ngành. Năm là, tăng cường năng lực thể chế của hệ thống kinh tế; tăng cường đầu tư nâng cao hệ thống cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đặt cơ sở hậu thuẫn cho đổi mới mô hình tăng trưởng: Tăng cường chất lượng tăng trưởng, phát triển bền vững.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY