Đề tài Đề xuất các biện pháp khắc phục tình trạng bán thầu trong xây dựng cơ bản

ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG BÁN THẦU TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN PROPOSING MEASURES TO SELL REDRESS CONTRACTORS IN CONSTRUCTION SVTH: Trần Thị Hoàng Giang Lớp 05KX1, Khoa Quản Lý Dự Án, Trường Đại học Bách Khoa GVHD: KS. Mai Anh Đức Khoa Quản Lý Dự Án, Trường Đại học Bách Khoa TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu và phát hiện ra một số khe hổng, và những mâu thuẫn còn tồn tại trong các văn bản pháp luật hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng dẫn đến những khó khăn trong việc hạn chế và xoá bỏ hiện tượng tiêu cực: bán thầu giữa các nhà thầu xây lắp. Từ đó, đề tài đưa ra các đề xuất khắc phục khe hổng trên nhằm tạo góp ý xây dựng một khung pháp lý hoàn chỉnh hơn trong lĩnh vực xây dựng. ABSTRACT This report research, discover some slits and contradictions in law of construction about quality management. They are the reasons of difficulties in reducing and eliminating negative phenomena : “sell contract” between contractors. From there, this report puts forward measures to make good those slits, to build a frame of fully worked-out construction legal . 1. MỞ ĐẦU 1.1. Đặt vấn đề Quản lý chất lượng công trình xây dựng từ lâu đã là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đặc biệt trong tình hình hiện nay và lâu dài. Tuy nhiên vẫn còn đó tồn tại trong chính các văn bản quy phạm pháp luật mà nhà nước ban hành là những khe hổng và mẫu thuẫn giữa các quy định khiến cho người vận dụng luật lúng túng, còn các nhà thầu thì lợi dụng để kiếm lời bất chính. Hệ luỵ tất yếu của quá trình trên là các hiện tượng tiêu cực trong lĩnh vực xây khó bị khống chế triệt để. Một trong số tiêu cực đó phải kể đến hiện tượng bán thầu. 1.2. Mục đích và ý nghĩa đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu các văn bản pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản để phát hiện những khe hổng còn tồn tại đồng thời đề xuất khắc phục nhằm góp ý xây dựng một khung pháp lý hoàn chỉnh hơn trong lĩnh vực xây dựng. 1.3. Phương pháp, đối tượng và phạm vi nghiên cứu 1.3.1. Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu, so sánh, đối chiếu các văn bản pháp luật hiện hành trong lĩnh vự đầu tư xây dựng cơ bản. 1.3.2. Đối tượng và và phạm vi nghiên cứu Các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản. 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2.1. Tổng quan về hiện tượng bán thầu 2.1.1. Khái niệm “Mua bán thầu là hành vi của nhà thầu chính hoặc tổng thầu sau khi ký hợp đồng với chủ đầu tư hoặc là hành vi của nhà thầu phụ sau khi ký hợp đồng với nhà thầu chính hoặc tổng thầu nhưng đem chuyển nhượng lại toàn bộ hoặc một phần hợp đồng cho nhà thầu khác trái quy định của pháp luật” (Thông tư 04/ 2007/TTLT-BXD-BCA Hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng) “Bán thầu” là một hành vi trái pháp luật quy định cụ thể trong Luật đấu thầu và cụ thể hơn, Nghị định 85/2009/NĐ-CP

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY