Đề tài Đề cương công nghệ bảo mật và chữ ký điện tử

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BẢO MẬT 1.Sự cần thiết của bảo mật dữ liệu trong TMĐT a. Sự cần thiết b. Các hình thức lừa đảo trong TMĐT c. Ngăn chặn lừa đảo d. Các yêu cầu 2. Các nguy cơ tấn công trong TMĐT 3. Các biện pháp bảo mật dữ liệu a. Bảo mật dữ liệu trên mạng b. Xác thực các bên giao dịch bằng chữ kí số CHƯƠNG II: Xác Thực Và Chữ Kí Điện Tử 1.Vấn đề xác thực 2. Các phương pháp xác thực 1.Vấn đề xác thực 2. Các phương pháp xác thực 3. Chữ kí điện tử a. Yêu cầu b. Phân loại: c. Xác thực d. Giả mạo CKĐT 4. Chứng thực điện tử CHƯƠNG III: CÁC ỨNG DỤNG XÁC THỰC 1. Mục tiêu 2. Phân loại 3. Mô hình Kerberos 4. Mô hình X.509 5. Thu hồi chứng thực CHƯƠNG IV: AN TOÀN THƯ ĐIỆN TỬ 4.1. Giới thiệu: 4.2: PGP: 4.3 :S/MIME CHƯƠNG V: AN TOÀN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 5.1. Đặc trưng của thanh toán điện tử: 5.2. Giao thức SET

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY