Đề tài Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng Thương mại hiện nay

MỤC LỤC Lời nói đầu A- Nội dung Phần I: Những vấn đề cơ bản về hoạt động của các Ngân hàng Thương Mại I. Khái niệm, đặc trưng, vai trò, chức năng của các Ngân hàng Thương Mại 1. Khái niệm 2. Đặc trưng của Ngân hàng Thương Mại Việt Nam theo Luật của các tổ chức tín dụng 3. Vai trò, chức năng của Ngân hàng Thương Mại II. Hoạt động tín dụng 1. Tín dụng Ngân hàng-sự ra đời và phát triển 2. Chức năng của tín dụng 3. Đặc điểm của tín dụng Ngân hàng Thương Mại 4. Các vấn đề cơ bản của tín dụng Ngân hàng 5. Tầm quan trọng của tín dụng Ngân hàng trong sự phát triển kinh tế Phần II: Thực trạng về hoạt động tín dụng của Ngân hàng Thương Mại Việt Nam hiện nay I- Những vấn đề chung II- Thực trạng 1. Những kết quả đạt được 2. Nguyên nhân dẫn đến chất lượng tín dụng giảm 3. Những chỉ tiêu đánh giá rủi ro 4. Những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng Ngân hàng Thương Mại Phần III- Một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng ở các Ngân hàng Thương Mại 1. Tăng cường chất lượng công tác tín dụng 2. Tiến hành phân loại đội ngũ các bộ 3. Nâng cao chất lượng công tác tín dụng 4. Tăng cường hơn nữa công tác giám sát tiền vay 5. Trích lập quỹ bù đắp rủi ro 6. Nâng cao chất lượng tín dụng nhân sự và chuyên môn hoá cán bộ tín dụng 7. Nâng cao chất lượng thông tin tín dụng B- Một số kiến nghị C Kết luận D Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY