Đề tài Đánh giá khả năng chịu hạn nhân tạo và sự sinh trưởng các dòng lúa Tám đột biến ở điều kiện nhà lưới

MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài . “Đánh giá khả năng chịu hạn nhân tạo và sự sinh trưởng các dòng lúa Tám đột biến ở điều kiện nhà lưới” 2. Muc tieu – Yeu cau- Y nghia 2.1.Muc tieu 2.2. Yêu cầu: 2.3. Y nghia khoa hoc va thuc tien * Ý nghia khoa hoc * Ý nghĩa thực tiễn: 2.4. Phạm vi, địa điểm và thời gian thực hiện PHẦN 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1. Cơ sở khoa học của đề tài 1.1. Khái niệm về hạn và phân loại hạn 1.1.1. Khái niệm về hạn 1.1.1.2. Tính chịu hạn của thực vật 1.2.1. Tác động của hạn lên thực vật 1.2.2. Cơ chế chịu hạn của thực vật và khả năng khắc phục 1.2.2.1. Vai trò của bộ rễ 1.2.2.2. Khả năng điều chỉnh áp suất thẩm thấu 1.3. Tính chịu hạn ở cây lúa 1.4. Di truyền phân tử liên quan đến tính chịu hạn ở cây lúa 1.5. Tăng cường tính chịu hạn bằng công nghệ sinh học 1.5.1. Tăng cường tính chịu hạn thông qua kỹ thuật chọn dòng tế bào 1.5.2 Tăng cường tính chịu hạn bằng kỹ thuật chuyển gene 1.6. Những nghiên cứu chọn tạo giống lúa chịu hạn ở Việt Nam 1.6.1. Gây đột biến và ứng dụng trong cải tạo giống cây trồng 1.6.2. Những nghiên cứu chọn tạo đột biến ở các giống lúa địa phương của Việt Nam PHẦN 2 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Vật liệu 2. Nội dung 3. Phương pháp 3.2. Phương pháp đánh giá tính chịu hạn giai đoạn lúa đẻ nhánh 4. Sơ đồ bố trí thí nghiệm PHẦN 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 1. Kết quả đánh giá khả năng chịu hạn 2.2. Đặc điểm bông và hạt của các dòng lúa Tám thí nghiệm PHẦN 4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 1. Kết luận 2. Đề nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY