Đề tài Đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang trở thành phương tiện thanh toán phổ biến, được nhiều quốc gia khuyến khích sử dụng, đặc biệt là đối với các giao dịch thương mại, các giao dịch có giá trị và khối lượng lớn. Nhằm bắt kịp tiến trình phát triển của các nước trên thế giới, hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã và đang dần phát triển cũng như cung cấp cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ thẻ với nhiều tính năng vượt trội, nhiều tiện ích, giúp khách hàng có thể tiết kiệm thời gian, tăng tính an toàn cho tài khoản của khách hàng . Thẻ ngân hàng xuất hiện là sự kết hợp của khoa học kỹ thuật với công nghệ quản lý ngân hàng. Sự ra đời của thẻ là một bước tiến vượt bậc trong hoạt động thanh toán thông qua ngân hàng .Bên cạnh hoạt động thẻ còn nhằm mang lại nguồn vốn huy động với lãi suất thấp cho ngân hàng. Nhằm tìm hiểu sâu hơn về hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong lĩnh vực thẻ nên nhóm chọn đề tài :” Đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ hiện nay của các NHTM tại Việt Nam” MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý do chọn đề tài . 1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1 1.3 Phạm vi nghiên cứu . 1 1.4 Phương pháp nghiên cứu . 2 CHƯƠNG 2 : CƠ SỠ LÝ THUYẾT 3 2.1 Khái niệm về thẻ ATM 3 2.2 Đặc điểm cấu tạo của thẻ 4 2.3 Phân loại thẻ 4 2.3.1 Theo đặc tính của thẻ 5 2.3.2 Theo chủ thẻ phát hành . 5 2.3.3 Theo tính chất thanh toán . 5 2.3.4 Theo hạn mức tín dụng . 5 2.3.5 Theo phạm vi sử dụng . 5 2.4 Tiện ích và những hạn chế khi sử dụng thẻ ATM. . 6 2.4.1 Tiện ích . 6 2.4.2 Hạn chế . 7 2.5 Hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng thương mại 8 2.5.1 Chủ thể tham gia vào hoạt động thanh toán thẻ 8 2.5.2 Quy trình phát hành và thanh toán thẻ . 9 2.6 Nhân tố tác động đến hoạt động thanh toán thẻ 11 2.7 Rủi ro trong hoạt động thanh toán thẻ . 12 2.7.1 Rủi ro trong phát hành 12 2.7.2 Rủi ro trong thanh toán . 13 2.7.3 Rủi ro về đạo đức 13 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TRONG 2007_2009 3.1. Tình hình chung hoạt động thanh toán thẻ của các NHTM ở Việt Nam . 14 3.2. Thực trạng thanh toán thẻ của 3 NHTM: Sacombank, Đông Á, Vietcombank 15 3.3. Các loại thẻ hiện nay của các ngân hàng . 17 3.3.1. Ngân hàng Đông Á . 17 3.3.2. Vietcombank 17 3.3.3. Sacombank 18 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN - PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG THUONG MẠI Ở VIỆT NAM 4.1. Đánh giá hoạt động kinh doanh thẻ của các NHTM Việt Nam. . 19 4.1.1 Những thuận lợi . 19 4.1.2 Những khó khăn 20 4.2. Đánh giá tìm năng hoạt động thẻ ờ An Giang . 21 4.3. Giải pháp 21 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN . 25

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY