Đề tài Đánh giá hiện trạng sản xuất và đề xuất các giải pháp phát triển cá thát lát còm ở tỉnh Hậu Giang năm 2007

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÁ THÁT LÁT CÒM Ở TỈNH HẬU GIANG NĂM 2007 Chương 1 : MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5 KẾT QUẢ MONG ĐỢI 1.6 ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG Chương 2 : PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Các khái niệm thủy sản 2.1.2 Các khái niệm cơ bản trong kinh tế 2.1.3 Lợi nhuận và hiệu quả kinh tế 2.1.4 Hiệu quả kỹ thuật 2.1.5 Phân tích SWOT 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 2.2.2 Phương pháp phân tích 2.2.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 2.2.2.2 Phân tích và so sánh hiệu quả tài chính 2.2.2.4 Phân tích SWOT Chương 3 : LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU, GIỚI THIỆU ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU Chương 4 : KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CỦA VÙNG NUÔI 4.1.1 Thực trạng nuôi TLC qua các năm 4.1.2 Phân bổ diện tích nuôi cá TLC theo huyện, thị 4.1.3 Thời vụ sản xuất cá thát lát trong năm 4.1.4 Thông tin chung các hộ điều tra 4.1.5 Hoạt động nuôi cá 4.1.6 Những hỗ trợ trong quá trình nuôi cá 4.1.7 Vay vốn nuôi cá 4.1.8 Tiêu thụ 4.1.9 Xu hướng phát triển 4.1.10 Thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong khâu nuôi cá 4.2 HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CÁ TLC 4.2.1 Hiệu quả tài chính các mô hình 4.2.2 Hiệu quả kỹ thuật 4.3 PHÂN TÍCH SWOT 4.3.1 Điểm mạnh 4.3.2 Điểm yếu 4.3.3 Cơ hội 4.3.4 Thách thức 4.3.5 Các chiến lược thích ứng 4.4 CÁC GIẢI PHÁP 4.4.1 Những thuận lợi 4.4.2 Khó khăn 4.4.3 Giải pháp Chương 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY