Đề tài Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt Xã An Thịnh - Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh và đề xuất các giải pháp quản lý loại chất thải này

Qua tìm hiểu hiện trạng rác thải và công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã An Thịnh – huyện Lương Tài- tỉnh Bắc Ninh có thể rút ra một số kết luận sau: 1. Mỗi ngày, khoảng 7,6 tấn rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn xã trong đó lượng rác thải sinh hoạt hộ gia đình chiếm tỷ lệ lớn nhất ( khoảng 5,6 tấn/ngày) tuy nhiên tỷ lệ thu gom chỉ đạt 68,3% nên lượng rác thải thu gom thực tế chỉ đạt khoảng 5,35 tấn/ngày. 2. Thành phần rác thải trên địa bàn xã còn tùy thuộc vào đặc tính của từng nhóm hộ. Do các hộ dân cư tại thị trấn vẫn hoạt chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp nên tận dụng được lượng cơm thừa, rau, củ, quả cho gia súc, gia cầm nên trung bình chung thành phần rác thải hữu cơ của thị trấn (chiếm 47%) thấp hơn so với rác thải phi hữu cơ (chiếm 53%). 3. Nhìn chung, công tác quản lý trên địa bàn xã còn nhiều hạn chế và bất cập, hoạt động thu gom chưa được quan tâm và chú trọng, chưa có khu xử lý rác thải sinh hoạt sau thu gom, công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân còn hạn chế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY