Đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ của xe khách Hoàng Long ở TP Hồ Chí Minh

MỤC LỤC Chương 1 :Giới thiệu vấn đề nghiên cứu Chương 2: Mục tiêu, đối tượng, phạm vi , phương pháp nghiên cứu 1.Mục tiêu nghiên cứu ã Mục tiêu nghiên cứu ã Mục tiêu quản trị 2.Đối tượng nghiên cứu 3.Phạm vi nghiên cứu 4.Phương pháp nghiên cứu Chương 3: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 3.1 Các khái niệm sử dụng trong nghiên cứu: 3.1.1 Chất lượng dịch vụ 3.1.2 Các yếu tố hình thành nên chất lượng dịch vụ: 3.1.3 Đo lường chất lượng dịch vụ 3.2 Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng: 3.3 Mô hình nghiên cứu về mức độ hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ: 3.3.1 Mô hình đo lường 3.3.2 Mô hình ứng dụng vào chất lượng dịch vụ xe khách HOÀNG LONG 3.3.3 Các giả thuyết nghiên cứu: Chương 4 :Kiểm định mô hình 1.Thiết kế nghiên cứu: 2.Quy trình nghiên cứu: 3.Thiết kế thang đo: 4.Cách thức chọn mẫu: 5.Xử lý số liệu: Phụ lục :bảng câu hỏi TRÊN ĐÂY LÀ MỤC LỤC, BẠN MUA TÀI LIỆU ĐỀ CÓ BÀI HOÀN CHỈNH 23 TRANG

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY