Đề tài Đa dạng hoá các hình thức tài trợ xuất nhập khẩu tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Hội nhập quốc tế là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới. Xu hướng này vừa thúc đẩy hợp tác phát triển, vừa tăng sức ép cạnh tranh và tăng tính phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia. Vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, không một quốc gia nào trên thế giới có thể thiếu các hoạt động giao lưu kinh tế quốc tế. Nhận thức rõ tầm quan trọng của hoạt động kinh tế đối ngoại, từ hội nghị Trung ương VI, Đảng và Nhà nước ta đã khởi xướng công cuộc đổi mới, mở cửa nền kinh tế. Bởi vậy trong suốt thời kỳ đổi mới, đặc biệt là trong những năm gần đây, hoạt động ngoại thương luôn đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng tiêu thụ sản phẩm trong nước, thu ngoại tệ về cho đất nước, tạo điều kiện cho việc NK những mặt hàng quan trọng phục vụ nhu cầu đổi mới công nghệ, trang thiết bị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH. Như vậy, nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước ta hiện nay là phải mở rộng kinh tế đối ngoại hướng về XNK. Tuy nhiên, thị trường quốc tế ngày càng mở rộng thì khó khăn, thách thức đối với các doanh nghiệp XNK của Việt Nam cũng ngày càng lớn. Sự thiếu hụt về vốn, sự hạn chế về trình độ và kinh nghiệm kinh doanh trong thương mại quốc tế chính là những khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào thị trường toàn cầu hoá. Bên cạnh đó, để đảm bảo lợi ích của mình, thông thường mỗi bên tham gia vào quan hệ thương mại quốc tế đều yêu cầu đối tác của mình cung cấp sự đảm bảo chắc chắn việc thực hiện hợp đồng hoặc khả năng thanh toán bởi một tổ chức có uy tín. Vì những lý do đó, các doanh nghiệp Việt Nam khi tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế cần có sự hỗ trợ về tài chính cũng như uy tín thông qua các hình thức tài trợ XNK. Thực tế cho thấy, các NHTM, với tư cách là một định chế tài chính có ưu thế về vốn và có uy tín lớn trong xã hội, được đánh giá là tổ chức thực hiện hoạt động tài trợ XNK tốt nhất và có hiệu quả nhất hiện nay. Ngược lại, đối với mỗi NHTM, nghiệp vụ tài trợ XNK cũng là một nghiệp vụ quan trọng đem lại một phần doanh thu không nhỏ cho ngân hàng. Cùng với sự phát triển không ngừng của thương mại quốc tế, hoạt động tài trợ XNK của các NHTM trên thế giới cũng ngày càng đa dạng, phong phú với nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, ở Việt Nam, các hình thức tài trợ chủ yếu vẫn là những hình thức truyền thống và khá giản đơn. Xuất phát từ mong muốn nghiên cứu giải pháp đa dạng hoá các hình thức tài trợ XNK trên cơ sở đánh giá hiệu quả hoạt động tài trợ tại SGD – NHNT Việt Nam, em xin đưa ra đề tài: “Đa dạng hoá các hình thức tài trợ xuất nhập khẩu tại Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam” làm nội dung nghiên cứu cho khoá luận tốt nghiệp của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY