Đề tài Công tác quản lý nguyên vật liệu tại công ty thương mại Bao bì Hà Nội

Nguyên vật liệu ở công ty chủ yếu xuất dùng tại công ty nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất ở các hạng mục công trình, cho công tác quản lý tại công ty phục vụ cho quá trình hoàn thiện các công trình và bàn giao Sau khi có kế hoạch về sản xuất và căn cứ vào yêu cầu của vật tư của các công trình hàng tháng phòng kế hoạch sản xuất kinh doanh sẽ nộp kế hoạch định mức xuất vật tư trong tháng để căn cứ vào đó kế toán viết phiếu xuất kho cho người lĩnh vật tư Tuy nhiên trong thực tế để đảm bảo sự linh hoạt trong quá trình sản xuất, đáp ứng kịp thời nguyên vật liệu phục vụ sản xuất phải đảm bảo đúng thủ tục xuất kho Phiếu xuất kho được lập 3 liên Liên 1: Phòng kế toán lưu Liên 2: Thủ kho sử dụng để ghi vào thẻ kho và định kỳ sẽ chuyển lên phòng kế toán phiếu xuất kho đó Liên 3: Giao cho người lĩnh vật tư

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY