Đề tài Chương trình quản lý bệnh nhân tại bệnh viện tỉnh Khánh Hòa

Methods CreateParameter: Dùng để tạo một đối tượng Parameter Execute: Dùng để thực thi câu lệnh được đặc tả trong phương thức CommandText. Properties ActiveConnection: Chỉ định đối tượng Connection nào được sử dụng trong đối tượng Command. CommandText: Chỉ định câu lệnh cần thực hiện trên cơ sở dữ liệu. CommandTimeout: Xác định thời gian thực thi lệnh, giá trị thời gian n ày tính theo second. CommandType: Cho biết kiểu của query đặc tả trong CommandText Prepared: Tạo ra lệnh chuẩn bị trước khi thực thi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY