Đề tài Chương trình hợp ngữ giao tiếp nút nhấn/công tắc và LCD với dsPIC

Trong ví dụ này có 2 lệnh mới được dùng, cp và setm. Lệnh cp dùng để so sánh giữa hai giá trị, một trong hai giá trị đó phải được lưu trong một thanh ghi làm việc Wn, đặc biệt là phải được lưu trong thanh ghi WREG (W0)nếu toán hạng thứ hai là một thanh ghi (ô nhớ) bình thường nằm trong 8192 địa chỉ RAM đầu tiên. Toán hạng thứ hai có thể là một toán hạng tức thời (có độ lớn 5-bit) hay một thanh ghi làm việc khác. Lệnh setm thực hiện thao tác ngược lại với lệnh clear. Lệnh setm được dùng để bật(đặt bằng 1)tất cả các bit của một thanh ghi làm việc hay một thanh ghi bình thường nằm trong 8192 địa chỉ RAM đầu tiên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY