Đề tài Chứng từ kế toán, quy trình lập và luân chuyển chứng từ hàng tồn kho

MỤC LỤC A/ LỜI MỞ ĐẦU B/ NỘI DUNG I. Chứng từ kế toán 1. Khái niệm 2. Nội dung và yêu cầu a. Nội dung Các yếu tố cấu thành nội dung của bản chứng từ bao gồm: *Các yếu tố cơ bản : là các yếu tố bắt buộc mọi chứng từ kế toán phải có như: Tên gọi chứng từ: - Số chứng từ và ngày, tháng, năm lập chứng từ - Tên, địa chỉ, của cá nhân, của đơn vị lập và nhận chứng từ - Nội dung tóm tắt của nghiệp vụ kinh tế - Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế Chữ ký của người lập và người chịu trách nhiệm b. Yêu cầu 3. Phân loại a. Căn cứ vào tính chất và hình thức của chứng từ b. Phân loại theo địa điểm lập chứng từ c. Phân loại theo mức độ phản ánh của chứng từ d. Phân loại theo nội dung kinh tế phản ánh trên chứng từ e. Phân loại theo công dụng của chứng từ f. Phân loại theo yêu cầu quản lý chứng từ của nhà nước 4.Quy trình xử lý, luân chuyển chứng từ a. Kiểm tra chứng từ b. Hoàn chỉnh chứng từ c. Chuyển giao và sử dụng chứng từ ghi sổ kế toán d. Đưa chứng từ vào bảo quản lưu trữ II. Chứng từ hàng tồn kho 1. Khái quát chung về chứng từ hàng tồn kho 2. Quy trình lập và luân chuyển chứng từ hàng tồn kho a. Quy trình tổ chức phiếu nhập kho b. Quy trình tổ chức phiếu xuất kho III. Ví dụ thực tế về quy trình lập và luân chuyển chứng từ HTK 1. Phiếu nhập kho 2. Phiếu xuất kho C/ LỜI KẾT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY