Đề tài Chu kỳ kinh doanh và các chỉ tiêu phân tích chu kỳ kinh doanh

Chỉ tiêu chỉ đạo: giờ làm việc bỡnh quõn trong tuần; đơn đặt hàng mới về hàng hoá tiêu dùng và vật tư cho sản xuất; chỉ số giá nguyên vật liệu; tồn kho thành phẩm; giá cổ phiếu, trái phiếu kho bạc; chỉ số kỳ vọng của người tiêu dùng; tỷ lệ lợi tức và lượng cung tiền. Các chỉ tiêu này xảy ra trước và vỡ vậy cung cấp trước thông tin, tín hiệu báo sớm xác định chiều hướng vận động tăng giảm của chu kỳ kinh tế. Vỡ lý do này, các chỉ tiêu chỉ đạo được quan tâm nhiều hơn và coi đây là những chỉ tiờu quan trọng trong quỏ trỡnh nghiờn cứu chu kỳ kinh tế. Tuy nhiờn, tầm quan trọng của các chỉ tiêu này sẽ được làm nổi bật và rừ nột hơn khi chúng được sử dụng trong một khung tham chiếu của một hệ thống các chỉ tiêu mang tính chu kỳ. Các chỉ tiêu trùng hợp như là lao động, sản lượng; thu nhập; chi phí sản xuất; tiêu thụ; hệ số sử dụng công suất; vốn đầu tư và chỉ số giá tiêu dùng dịch vụ,. là các chỉ tiêu thống kê qua đó có thể phân tích đánh giỏ toàn bộ quỏ trỡnh hoạt động kinh tế tổng hợp. Các chỉ tiêu này có xu hướng xảy ra đồng thời với chu kỳ kinh doanh cũn gọi là chỉ tiờu bỏo ngay, vỡ vậy chỳng đặc trưng cho chu kỳ kinh doanh. Các chỉ tiêu trễ tương phản với chỉ tiêu chỉ đạo, thường xảy ra sau cỏc chỉ tiờu trựng hợp. Vỡ vậy, các chỉ tiêu trễ kém phần quan trọng, đồng thời chúng ít có giá trị thực tế hơn so với các chỉ tiêu chỉ đạo, chỉ tiêu trùng hợp và thường hay bị bỏ qua. Các chỉ tiêu trễ như tỷ lệ hàng hoá bán ra, chi phí cho một đơn vị lao động, bỡnh quõn lói suất ưu đói được các ngân hàng thanh toán và các khoản tiền nợ trôi nổi trên thị trường. Những chỉ tiờu về chi phớ tiờu dựng cho cỏ nhõn và xó hội cũng được thể hiện trong các chỉ tiêu trễ. Tóm lại, các chỉ tiêu phản ánh dao động của chu kỳ kinh doanh là những công cụ hữu hiệu để phõn tớch cỏc tần suất luõn phiờn của cỏc quỏ trỡnh mở rộng hoặc thu hẹp của chu kỳ kinh tế. Biờn độ dao động kinh tế được định nghĩa bằng các “chu kỳ kinh tế”. Trong một chu kỳ kinh tế xuất hiện các giai đoạn tăng vào các khoảng thời gian tương tự ở nhiều hoạt động kinh tế, tiếp đó là những giai đoạn suy thoái, sự co gión và phục hồi kinh tế để hợp thành những giai đoạn phát triển của những chu kỳ tiếp theo và bắt đầu từ đây các nhà nghiên cứu đó khởi xướng ra cách tiếp cận bằng 3 loại chỉ số tổng hợp (chỉ số tổng hợp của các chỉ tiêu chỉ đạo, chỉ số tổng hợp của các chỉ tiêu trùng hợp và chỉ số tổng hợp của các chỉ tiêu trễ) để phân tích và dự báo kinh tế

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY