Đề tài Chính sách tiền tệ Quốc gia và các giải pháp hoàn thiện chính sách tiền tệ ở Việt Nam hiện nay

LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ QUỐC GIA 1.1.Khái niệm, vị trí của CSTT 1.1.1.Khái niệm CSTT 1.1.2.Vị trí của CSTT 1.2 Mục tiêu của chính sách tiền tệ 1.2.1.Ổn định giá trị đồng tiền 1.2.2.Tăng công ăn việc làm 1.2.3.Tăng trưởng kinh tế 1.3 Các công cụ của CSTT 1.3.1.Nghiệp vụ thị trường mở 1.3.2 Dự trữ bắt buộc 1.3.3 Chính sách tái chiết khấu 1.3.4. Quản lý hạn mức tín dụng của các NHTM 1.3.5 Quản lý lãi suất của các NHTM CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KINH TẾ VIỆT NAM VÀ VIỆC THỰC HIỆN CSTT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1.Thực trạng kinh tế VN thời gian qua 2.1.1.Kinh tế VN năm 2006 2.1.2.Kinh tế VN năm 2007 2.1.3.Kinh tế VN năm 2008 2.2.Việc thực hiện CSTT ở Việt Nam hiện nay 2.2.1.Mục tiêu thực hiện CSTT ở Việt Nam hiện nay 2.2.2.Thực trạng việc thực hiện các công cụ của CSTT ở Việt Nam hiện nay 2.2.2.1.Công cụ lãi suất 2.2.2.3.Công cụ nghiệp vụ thị trường mở CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN CSTT 3.1.Nhóm giải pháp về việc tạo môi trường, điều kiện thuận lợi 3.2.Nhóm giải pháp về việc hoàn thiện các công cụ của chính sách KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY