Đề tài Chiến lược xuất khẩu trực tiếp sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ dừa sang nhật của cơ sở thủ công mỹ nghệ trường ngân

MỤC LỤC CHƯƠNG I: LỜI MỞ ĐẦU – CẢM ƠN CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU CƠ SỞ SẢN XUẤT THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRƯỜNG NGÂN & LÝ DO CHUYỂN SANG PHƯƠNG THỨC XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP. 2.1Giới thiệu cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ Trường Ngân. 2.2Tình hình xuất khẩu gián tiếp hiện tại & lý do chuyển sang phương thức xuất khẩu trực tiếp. 2.3Sản phẩm dự kiến thâm nhập thị trường – đặc tính sản phẩm: 2.4Lý do chọn thị trường Nhật làm thị trường mục tiêu ban đầu. CHƯƠNG III: GIỚI THIỆU THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG 3.1CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CHUNG 3.1.1Điều kiện kinh tế. 3.1.2Điều kiện chính trị 3.1.3Điều kiện pháp lý. 2.1.3Điều kiện văn hóa. 2. 2 CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỤ THỂ CHO SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TỪ DỪA 2.2.1Mức độ phù hợp của sản phẩm 2.2.2.Quy mô & tiềm năng thị trường. 2.2.3Môi trường cạnh tranh. CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH SWOT. 4.1Strengths. 4.2Weakness. 4.3Opportunities. 4.4Threats. CHƯƠNG V: CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU TRỰC TIẾP. 5.1KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 5.1.1 Mục tiêu – kế hoạch lịch trình chiến lược. 5.1.2 Cơ cấu lại tổ chức theo định hướng xuất khẩu trực tiếp. 5.2CHIẾN LƯỢC CỤ THỂ 5.2.1Chiến lược sản phẩm 5.2.1Chiến lược giá. 5.2.1Chiến lược xúc tiến. 5.2.1Chiến lược phân phối KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY