Đề tài Chiến lược thâm nhập thị trường châu âu của công ty tropicdane Việt Nam giai đoạn 2005 - 2010

MỤC LỤC Trang Lời nói đầu CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN 1.1 Khái niệm và bản chất Marketing quốc tế . . 1 ã Khái niệm và bản chất của Marketing quốc tế . . 1 ã Quản trị về Marketing quốc tế . . 2 1.2 Xác định thị trường mục tiêu cho hoạt động xuất khẩu . . 3 1.2.1 Định vị thị trường . . .3 ã Môi trường vĩ mô . . .4 ã Môi trường vi mô . . .4 1.2.2 Phân khúc thị trường . . .5 1.3 Khái niệm về chiến lược Marketing Mix 7 1.3.1 Chiến luợc sản phẩm .7 1.3.2 Chiến lược giá cả . .9 1.3.3 Chiến lược xúc tiến .10 1.3.4 Chiến lược phân phối . 12 1.4 Kinh nghiệm thâm nhập thị trường EU của một công ty trên Thế giới về ngành hàng gốm sứ 14 Tổng kết chương 1 17 CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH XUẤT KHẢU MẶT HÀNG GỐM SỨ SANG THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU CỦA CÔNG TY TROPICDANE VIỆT NAM 2.1 Những nét chính về công ty Trách nhiệm hữu hạn Tropicdane Việt Nam 18 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH Tropicdane Việt Nam .18 2.1.2 Điều lệ công ty 19 2.1.3 Mô hình tổ chức công ty 20 2.1.4 Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh .21 2.1.5 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban khác .21 2.2 Tình hình xuất khẩu gốm sứ của Việt Nam sang EU .22 2.2.1 Sơ luợc về thương mại giữa Việt Nam-EU 23 2.2.2 Tình hình xuất khẩu gốm sứ của Việt Nam trên thị truờng EU .29 2.3. Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty Tropicdane Việt Nam sang EU 32 2.3.1 Tình hình kinh doanh của Tropicdane Việt Nam trong những năm qua 32 2.3.2 Hoạt động thâm nhập thị trường EU của công ty Tropicdane Việt Nam trong những năm qua 34 2.3.3 Định vị sản phẩm của công ty tại thị trường EU 36 - Điểm mạnh kinh doanh và phân tích - Độ hấp dẫn thị trường và phân tích 2.3.4 Phân tích kết quả nghiên cứu khách hàng của công ty trong thời gian qua 40 2.4 Phân tích SWOT . 41 2.5.1 Điểm mạnh (Strength) .41 2.5.2 Điểm yếu Weakness) .42 2.5.3 Cơ hội (Opportunity) .43 2.5.4 Thách thức (Threat) .44 Tóm tắt chương 2 .46 CHƯƠNG III: CHIẾN LƯỢC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CHÂU ÂU CỦA CÔNG TY TROPICDANE VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005-2010 3.1 Định hứơng phát triển kinh doanh tại thị trường EU của công ty Tropicdane Việt Nam 47 3.1.1 Tăng doanh thu 47 3.1.2 Phát triển thị trường 3.1.3 Phát triển các chủng loại hàng mới 47 3.2 Chiến lược thâm nhập thị trường EU của công ty Tropicdane Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010 .48 3.2.1 Phương thức thâm nhập thị trường EU 48 3.2.1.1 Xuất khẩu gián tiếp 48 3.2.1.2 Xuất khẩu trực tiếp 49 3.2.2 Chiến lược Marketing Mix .49 3.2.2.1 Chiến lược sản phẩm 49 3.2.2.2 Chiến lượv giá cả . 52 3.2.2.3 Chiến lược phân phối 54 3.2.2.4 Chiến lược xúc tiến thương mại .55 3.3 Giải pháp thực hiện chiến lược 57 3.3.1 Công tác R&D 57 3.3.2 Công tác quản lý chất lượng 58 3.3.3 Chiến lược con người 59 3.3.4 Mở rộng sản xuất . 60 3.3.5 Bổ sung tài chính 60 3.3.6 Kế hoạch Marketing cho năm 2006 61 3.4 Kiến nghị .6 Tóm tắt chương 3 65 Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục Lời mở đầu 1. Đặt vấn đề Trong thương mại công tác marketing càng giữ vai trò quan trọng. Đặc biệt là trong nền kinh tế thị trường trong sự hội nhập của kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế, thì công tác marketing càng trở nên thiết thực. Hàng thủ công mỹ nghệ là một trong những mặt hàng chiến lược xuất khẩu của Việt Nam trong những năm gần đây, trong đó mặt hàng gốm sứ chiếm đa số. Ngành nghề gốm sứ vốn là một ngành nghề truyền thống của Việt Nam. Mỗi năm xuất khẩu gốm sứ đem lại một lượng lớn ngoại tệ cho đất nước. Trong bối cảnh cạnh tranh gây gắt của thương mại quốc tế và theo quan điểm của Đảng và nhà nước là phải đẩy mạnh xuất khẩu trong những năm tới (giai đoạn 2006-2010). Vì vậy để thực hiện mục tiêu này, chúng ta cần phải đưa ra những giải pháp khả thi nhằm đẩy mạnh xuất khẩu gốm sứ của Việt Nam vào các thị trường tiềm năng như EU, USA, Trung Đông, Cụ thể là giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng gốm sứ của một công ty có 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam – công ty Tropicdane Việt Nam – tại thị trường châu Aâu 2. Mục đích nghiên cứu - Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về Marketing quốc tế - Phân tích thị trường mục tiêu EU, kinh nghiệm phát triển xuất khẩu sang thị trường EU. - Đánh giá thực trạng xuất khẩu hàng gốm sứ của công ty Tropicdane Việt Nam trong thời gian qua, từ đó tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ. - Hoạch định chiến lược Marketing xuất khẩu sang thị trường EU của công ty Tropicdane Việt Nam đến năm 2010 và đề suất cách thức tổ chức thực hiện chiến lược. 3. Phương pháp và phạm vi nghiên cứu Phương pháp tổng hợp, so sánh, phân tích, suy luận từ cơ sở lý luận Marketing quốc tế kết hợp với các thông tin và số liệu thu thập được về thực trạng thị trường cũng như hoạt động của công ty. Phương pháp khảo sát, điều tra: dựa trên kết quả cuộc khảo sát nhỏ 45 đối tượng có liên quan đến kinh doanh hàng gốm sứ sang thị trường EU của công ty Tropcidane Việt Nam về tình hình kinh doanh và chất lượng phục vụ của công ty đối với khách hàng. Phạm vi nghiên cứu: đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu mặt hàng gốm sứ sang thị trường châu Aâu của công ty Tropicdane Việt Nam trong giai đoạn 2006-2010” chỉ xem xét đến những sản phẩm gốm trang trí ngoài trời và trong nhà, mà không bao gồm các sản phẩm sứ cao cấp trong nhà 4. Bố cục luận văn Luận văn gồm 61 trang và bố cục chia làm 3 phần: - Chương I: Lý luận cơ bản về Marketing quốc tế - Chuơng II: Tình hình xuất khẩu mặt hàng gốm sang thị trường châu Aâu của công ty Tropicdane Việt Nam - Chương III: Chiến lược thâm nhập thị trường châu Aâu của công ty Tropicdane Việt Nam giai đoạn 2006-2010 5. Những luận điểm mới của luận văn Do hạn chế về thời gian nên đề tài chỉ nghiên cứu giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng gốm qua thị trường châu Âu tại c6ng ty Tropicdane Việt Nam. Truớc đây, đã xuất hiện nhiều đề tài nghiên cứu về giải pháp xuất khẩu gốm tại thị trường Việt Nam nhưng chưa nêu lên được giải pháp cụ thể cho từng loại doanh nghiệp, nhưng ở đây đề tài đã nêu được giãi pháp cụ thể cho công ty Tropicdane Việt Nam – là một ví dụ điển hình cho hình thức công ty có 100% vốn nước ngoài. Hoạch định chiến lược marketing xuất khẩu sản phẩm gốm của một công ty có 100% vốn nước ngoài trong giai đoạn 2006-2010 và đề nghị các tổ chức thực hiện cụ thể

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY