Đề tài Chiến lược của Vinamit sang thị trường Nhật

Chương I Giới thiệu về doanh nghiệp và sản phẩm 1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VINAMIT VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG : 1.1.1. Vinamit – quá trình hình thành và phát triển 1.1.2. Hệ thống các công ty trực thuộc VINAMIT: 1.1.3. Sản phẩm chủ yếu: 1.1.1. Chứng nhận chất lượng: 1.1.2. Tình hình kinh doanh hiện nay của VINAMIT: 1.2 GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM DỰ KIẾN XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG: 1.3 THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN – Lý do lựa chọn: Chương II Giới thiệu thông tin thị trường. 2.1. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG: 2.1.1. Điều kiện kinh tế: 2.1.2. Điều kiện chính trị: 2.1.3. Điều kiện pháp lý : 2.1.4. Điều kiện văn hoá: 2.1. CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CỤ THỂ: 2.1.1. Quy mô và tiềm năng: 2.1.2. Mức độ phù hợp của sản phẩm: 2.1.3. Mức độ cạnh tranh: Chương III Phân tích SWOT 3.1 STRENGS (các mặt mạnh): 3.1.1. Uy tín: 3.2.2. Kỹ thuật: 3.2.3. Độ ngũ lao động: 3.2.4. Sản phẩm : 3.2.5. Nguồn nguyên liệu: 3.1 WEAKNESSES (các mặt yếu): 3.2 OPPORTUNITIES (các cơ hội): 3.3 THREATS (các nguy cơ): Chương IV Chiến lược đề xuất cho sản phẩm Vinamit 4.1. CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM: Khách hàng mục tiêu: 4.1.1. Chiến lược: 4.2. CHIẾN LƯỢC GIÁ: 4.1.1. Trong ngắn hạn: 4.1.2. Chiến lược trong dài hạn : 4.2. CHIẾN LƯỢC PHÂN PHỐI: 4.2.1. Trong ngắn hạn: 4.2.2. Trong dài hạn: 4.3. CHIẾN LƯỢC CHIÊU THỊ: 4.4.1 Quảng cáo: 4.4.1 Khuyến mãi: 4.4.2 Đội ngũ nhân viên: 4.4.3 Quan hệ công chúng: Chương V Tổ chức thực hiện. 5.1. Giai đoạn I: Chuẩn bị 5.2. Giai đoạn II: Xúc tiến và bán hàng: 5.3. Giai đoạn III: Đối chiếu và điều chỉnh để hoàn thiện chiến lược:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY