Đề tài Cam kết mở cửa thị trường dịch vụ bảo hiểm Việt Nam và một số vấn đề pháp lý liên quan

Mục lục Mở đầu . 1Mục lục 21. Sơ lược về lĩnh vực bảo hiểm tại Việt Nam hiện nay 32. Những cơ hội và thách thức khi mở cửa thị trường dịch vụ bảo hiểm . 52.1. Cơ hội 52.2. Thách thức đặt ra . 5 3. Một số vấn đề trong cam kết mở cửa thị trường dịch vụ bảo hiểm của Việt Nam 63.1. Những phân ngành dịch vụ bảo hiểm theo cam kết mở cửa thị trường 63.2. Về thiết lập hiện diện thương mại của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài . 63.3. Tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam .73.4. Sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài 73.5. Về tái bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài 84. Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm trước cam kết hội nhập 9 4.1. Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành và một số vấn đề liên quan 94.2. Pháp luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam và yêu cầu phải phù hợp với thực tiễn 13 5. Một số nội dung sửa đổi theo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm sẽ được Quốc hội xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XII 145.1. Về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới . 145.2. Về chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài 145.3. Về nhượng tái bảo hiểm bắt buộc 156. Kết luận .16 Mở đầu Qua khoảng 10 năm đưa vào thực tế, Luật kinh doanh bảo hiểm đã tạo điều kiện cho thị trường bảo hiểm Việt Nam tăng trưởng cao và hội nhập quốc tế, đồng thời đã có khung pháp lý để duy trì trật tự, kỷ cương, ngăn ngừa những hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm; duy trì môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp bảo hiểm; giúp xây dựng nên những doanh nghiệp bảo hiểm có quy mô lớn, tài chính lành mạnh và kinh doanh hiệu quả; cung cấp nhiều sản phẩm bảo hiểm với chất lượng dịch vụ tốt đáp ứng nhu cầu xã hội; thu hút đầu tư trực tiếp, các luồng vốn ngoài nước. Tuy nhiên, thực tế trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm cho thấy vẫn còn những bất cập nảy sinh như chưa có sự phù hợp giữa thực tiễn với quy định của Luật trong một số vấn đề, sự thiếu thống nhất giữa các văn bản quy phạm Pháp luật trong các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Đặc biệt trong giai đoạn mới khi Việt Nam bắt đầu hội nhập vào nền kinh tế thế giới thì nhiều vấn đề mới được đặt ra mà Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 chưa thể dự liệu trước. Chính vì vậy một yêu cầu được đặt ra đó là phải có sự điều chỉnh các quy định của Pháp luật hiện hành trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và ổn định của thị trường bảo hiểm. Để phục vụ yêu cầu học tập của môn Pháp luật kinh doanh bảo hiểm, bài tiểu luận với đề tài “Pháp luật kinh doanh bảo hiểm Vệt Nam và các cam kết về mở cửa thị trường” sẽ trình bày một số vấn đề về các cam kết mở cửa thị trường bảo hiểm của Việt Nam trong quá trình hội nhập, quy định trong Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành và yêu cầu thay đổi để phù hợp với thực tế. Nội dung của bài tiểu luận bao gồm hai phần: Ngành bảo hiểm và các cam kết mở cửa thị trường.Luật kinh doanh bảo hiểm và sự cần thiết phải sửa đổi. Trong quá trình thực hiện đề tài, còn nhiều hạn chế, thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của giảng viên! Tài liệu tham khảo Nguồn tài liệu từ các Website: www.duthaoonline.quochoi.vn/du-thao-luat/du-thao-luat-sua-111oi-bo-sung-mot-so-111ieu-luat-kinh-doanh-bao-hiemwww.trungtamwto.vn/wto/cam-ket-gia-nhap-wto-cua-viet-nam-trong-linh-vuc-thuong-mai-dich-vu/cam-ket-mo-cua-thi-truong-d-2#www.thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2008/03/31/12354/www.baohiem.pro.vn/forum/topic.asp?TOPIC_ID=933www.baoviet.com.vn/print.asp?newsid=741&lang=VNwww.mof.gov.vn/portal/pls/portal/SHARED_APP.UTILS.print_preview?p_page_url=http%3A% 2F%2Fwww.mof.gov.vn%2Fportal%2Fpage%2Fportal%2Filf v_vn%2Fctt&p_itemid=2398108&p_siteid=93&p_persid=2 351423&p_language=vi

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY