Đề tài Cài đặt chương trình quản lý điểm trường quốc học Huế

A.PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Cơ sở dữ liệu là một lĩnh vực phát triển rất mạnh trong giai đoạn hiện nay, các cơ sở dữ liệu ra đời giúp con người trong việc quản lý một lượng thông tin khổng lồ như Quản lý Bệnh Viện, Quản lý thư viện, Quản lý học sinh, Quản lý các cửa hàng Để từ đó con người có thể thống kê, tìm kiếm, truy xuất dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác. Một CSDL mạnh thì CSDL đó phải có đầy đủ các tính năng cần thiết, mặt khác CSDL đó phải tồn tại các ràng buộc toàn vẹn và xử lý để các truy xuất tác động lên Dữ Liệu không bị vi phạm. Đề tài “CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ ĐIỂM TRƯỜNG QUỐC HỌC HUẾ” Sẽ phản ảnh một phần của lĩnh vực này. 2. Mục đích nghiên cứu Xây dựng một chương trình để xử lý các truy vấn cần thiết trong một CSDL nhất định, đặc biệt chương trình còn có các ràng buộc toàn vẹn, các Trigger thực hiện các lệnh xử lý ràng buộc khi truy vấn dữ liệu. 3. Đối tượng nghiên cứu - Các phép xử lý ràng buộc toàn vẹn trong CSDL. - Các phép toán tối ưu khi truy vấn dữ liệu. - Chương trình cụ thể. 4. Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu lý thuyết và cài đặt chương trình. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu - Đưa ra một chương trình hoàn chỉnh, chương trình chứa đầy đủ các ràng buộc toàn vẹn cơ sở dữ liệu. - Các câu lệnh truy vấn SQL trong chương trình phải tối ưu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY