Đề tài Các tổ chức tài chính phi ngân hàng

MỤC LỤC 1. Khái niệm về tổ chức tài chính phi ngân hàng. 4 2. Công ty bảo hiểm 5 2.1 Công ty bảo hiểm nhân thọ. 6 2.2 Công ty bảo hiểm tài sản và tai nạn. 7 3. Các tính chất cơ bản của ngành công nghiệp bảo hiểm 8 3.1 Hợp đồng và phí bảo hiểm 8 3.1.1 Hợp đồng bảo hiểm 8 3.1.2 Phí bảo hiểm 9 3.2 Các nguyên tắc quản trị bảo hiểm 9 3.2.1 Sàng lọc. 10 3.2.2 Phí bảo hiểm rủi ro hợp lý. 11 3.2.3 Các điều khoản cam kết 11 3.2.4 Phòng ngừa gian lận. 11 3.2.5 Hủy bỏ hợp đồng. 12 3.2.6 Khấu trừ. 12 3.2.7 Đồng bảo hiểm 12 3.2.8 Giới hạn số tiền thanh toán bảo hiểm 12 3.3 Thặng dư và các khoản dự trữ. 13 3.4 Doanh thu của công ty bảo hiểm 14 3.4.1 Thu phí bảo hiểm 14 3.4.2 Thu nhập đầu tư. 15 3.5 Bảo đảm Chính phủ. 15 3.6 Chính sách điều hành tác động lên các quyết định đầu tư của công ty bảo hiểm 16 4. Quỹ hưu trí 16 4.1 Định nghĩa. 16 4.2 Đặc điểm 16 4.3 Phân loại quỹ hưu trí: 20 4.3.1 Quỹ hưu trí truyền thống. 20 4.3.2 Quỹ mới 21 4.4 Quỹ hưu trí ở Việt Nam: là một phần của bảo hiểm xã hội, do các cơ quan nhà nước quản lí. 21 5. Công ty tài chính. 22 5.1 Khái quát về công ty tài chính. 22 5.2 Phân loại công ty tài chính. 23 5.2.1 Các công ty tài chính bán hàng (Sale finance company). 23 5.2.2 Công ty tài chính tiêu dùng (Consumer finance company). 24 5.2.3 Công ty tài chính doanh nghiệp (business finance company). 24 6. Kết luận. 24 Tài liệu tham khảo:. 26 LỜI MỞ ĐẦU Trong quá trình phát triển nền kinh tế, bên cạnh các tổ chức ngân hàng thì còn có một bộ phận không kém phần quan trọng trong việc tạo ra dòng luân chuyển vốn từ người tiết kiệm – cho vay đến người chi tiêu – đi vay, đó là các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Ngoài ra, vai trò của các tổ chức tài chính phi ngân hàng còn được nâng cao trong quá trình sáng tạo và đổi mới trong hệ thống tài chính. Hiện nay, các tổ chức tài chính phi ngân hàng đang cạnh tranh trực tiếp với các tổ chức tài chính tín dụng ngân hàng thông qua việc cung cấp thêm dịch vụ ngân hàng cho khác hàng của mình. Để phần nào giúp chúng ta hiểu hơn về các tổ chức phi ngân hàng, từ hệ thống các tổ chức, đặc điểm từng loại công ty, đến vai trò của chúng, nhóm chúng tôi thực hiện tiểu luận về đề tài:” Các tổ chức phi ngân hàng”. Tuy nhiên, với thời lượng cho phép, cộng với khả năng nghiên cứu còn hạn chế, nên trong quá trình thực hiện đề tài còn nhiều thiếu sót, mong thầy và các bạn thông cảm và nhóm chúng tôi cũng hy vọng nhận được những ý kiến đóng góp từ phía thầy và các bạn để bài tiểu luận có thể hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn. Nhóm thực hiện Nhóm 12.1 Tài liệu tham khảo:- Giáo trình “Các Nguyên Lý Tiền Tệ Ngân Hàng và Thị Trường Tài Chính”. Trần Việt Hoàng (chủ biên) và Cung Trần Việt. - Sách “Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ” của Lê Thị Mận. - Các trang Web: + http://www.vi.wikipedia.org + http://www.saga.vn + http://cafef.vn + http://www.bic.vn của Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. + http://www.korealife.com.vn của Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Hàn Quốc ( Việt Nam). + http://www.prudential.com.vn của Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY