Đề tài Các phương thức tích hợp IP trên quang và ứng dụng

MỤC LỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT i Lời nói đầu 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 3 1.1. Xu hướng tích hợp IP trên quang 3 1.1.1. Sự phát triển của Internet 3 1.1.2. Sự phát triển của công nghệ truyền dẫn 4 1.1.3. Nỗ lực của các nhà cung cấp và các tổ chức 5 1.2. Quá trình phát triển 6 1.2.1. Các giai đoạn phát triển 6 1.2.2. Mô hình phân lớp của các giai đoạn phát triển 9 1.3. Các yêu cầu đối với truyền dẫn IP trên quang 12 CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ GHÉP KÊNH THEO BƯỚC SÓNG 13 2.1. Nguyên lý cơ bản của kỹ thuật WDM 13 2.2. Các đặc điểm của công nghệ WDM 15 2.3. Một số công nghệ then chốt 16 2.3.1. Nguồn quang 16 2.3.2. Bộ tách ghép bước sóng quang 19 2.3.3. Bộ lọc quang 21 2.3.4. Bộ đấu nối chéo quang OXC 22 2.3.5. Bộ xen/rẽ quang OADM 24 2.3.6. Chuyển mạch quang 25 2.3.7. Sợi quang 28 2.3.8. Bộ khuếch đại quang sợi 30 2.3.9. Bộ thu quang 31 2.4. Một số điểm lưu ý 33 2.4.1. Nguồn quang 33 2.4.2. Sợi quang 33 2.4.3. Bộ khuếch đại quang 33 2.4.4. Hiệu ứng phi tuyến 33 2.4.5. Tán sắc 34 CHƯƠNG 3: INTERNET PROTOCOL – IP 37 3.1. IPv4 37 3.1.1. Phân lớp địa chỉ 37 3.1.2. Các kiểu địa chỉ phân phối gói tin 39 3.1.3. Mobile IP 40 3.1.4. Địa chỉ mạng con (subnet) 40 3.1.5. Cấu trúc tổng quan của một IP datagram trong IPv4 41 3.1.6. Phân mảnh và tái hợp 45 3.1.7. Định tuyến 47 3.2. IPv6 50 3.2.1. Tại sao lại có IPv6? 50 3.2.2. Khuôn dạng datagram IPv6 50 3.2.3. Các tiêu đề mở rộng của IPv6 51 3.2.4. Các loại địa chỉ IPv6 55 3.2.5. Các đặc tính vượt trội của IPv6 56 3.2.6. Sự chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 57 3.2.7. IPv6 cho IP/WDM 60 3.3. Hỗ trợ chất lượng dịch vụ trong IP 60 3.3.1. Kiểu dịch vụ tích hợp (IntServ) 60 3.3.2. Mô hình dịch vụ phân biệt (DiffServ) 61 CHƯƠNG 4: CÁC PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP IP TRÊN QUANG 63 4.1. Kiến trúc IP/PDH/WDM 65 4.2. Kiến trúc IP/ATM/SDH/WDM 65 4.2.1. Mô hình phân lớp 65 4.2.2. Ví dụ 70 4.3. Kiến trúc IP/ATM/WDM 72 4.4. Kiến trúc IP/SDH/WDM 73 4.4.1. Kiến trúc IP/PPP/HDLC/SDH 74 4.4.2. Kiến trúc IP/LAPS/SDH 76 4.5. Công nghệ Ethernet quang (Gigabit Ethernet- GbE) 78 4.6. Kỹ thuật MPLS để truyền dẫn IP trên quang 80 4.6.1. Mạng MPLS trên quang 80 4.6.2. Kỹ thuật lưu lượng MPLS trên quang 83 4.6.3. Mặt điều khiển MPLS 85 4.7. GMPLS và mạng chuyển mạch quang tự động (ASON) – Hai mô hình cho mảng điều khiển quang tích hợp với công nghệ IP 86 4.7.1. MPLS trong mạng quang hay GMPLS (Generalized MPLS) 86 4.7.2. Mạng quang chuyển mạch tự động (ASON) 89 4.8. Công nghệ truyền tải gói động (DPT) 92 4.9. Phương thức truyền tải gói đồng bộ động (DTM) 93 4.9.1. Truyền tải IP qua mạng DTM 93 4.9.2. Cấu trúc định tuyến 94 4.9.3. Phân đoạn IPOD 94 4.9.4. Tương tác với OSPF 95 4.10. Kiến trúc IP/SDL/WDM 95 4.11. Kiến trúc IP/WDM 96 4.11.1. IP over WDM 96 4.11.2. IP over Optical 105 CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG IP TRÊN QUANG TRONG NGN CỦA TỔNG CÔNG TY BCVT VIỆT NAM 110 5.1. Mạng thế hệ sau (NGN) của Tổng công ty 110 5.1.1. Khái niệm về NGN 110 5.1.2. Nguyên tắc tổ chức mạng thế hệ sau (NGN) 111 5.1.3. Mạng thế hệ sau của Tổng công ty 111 5.2. Phân tích và đánh giá các phương thức tích hợp IP trên quang 114 5.2.1. Các chỉ tiêu phân tích và đánh giá 114 5.2.2. Phân tích và đánh giá 115 5.3. Tình hình triển khai IP trên quang của Tổng công ty 119 5.3.1. Giai đoạn trước năm 2004 119 5.3.2. Giai đoạn từ năm 2004 đến nay 120 5.4. Đề xuất phương án IP trên quang cho Tổng công ty trong những năm tới 121 5.4.1. Giai đoạn 2005-2006 121 5.4.2. Giai đoạn 2006-2010 122 5.4.3. Giai đoạn sau năm 2010 123 KẾT LUẬN 124 TÀI LIỆU THAM KHẢO 125

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY