Đề tài Các phương hướng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Việt nam tới năm 2005

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu. 1 Chơng I: Các vấn đề lý luận về sự cần thiết của hoạt động xuất khẩu nói chung và xuất khẩu cà phê nói riêng 3 I. Lý luận chung về hoạt động xuất khẩu. 3 1. Khái niệm về hoạt động ngoại thơng. 3 2. Cơ sở lý luận của hoạt động ngoại thơng. 4 2.1. Lợi thế tuyệt đối của A.Smith 4 2.2. Lợi thế tuyệt đối của D.Ricardo 5 2.3. Lý thuyết của Heakscher - Ohlin về lợi thế tơng đối. 8 3.1. Lý thuyết về đầu t. 9 3.2. Lý thuyết chu kỳ sống quốc tế của sản phẩm 9 4. Vai trò của ngoại thơng đối với tăng trởng và phát triển kinh tế 10 4.1. Tác động của ngoại thơng đến tăng trởng và phát triển kinh tế 10 4.2. Giữ vai trò của xuất khẩu đến tăng trởng và phát triển kinh tế. 11 4.2.1. Khái niệm xuất khẩu: 11 4.2.2. Vai trò của xuất khẩu với tăng trởng và phát triển kinh tế. 11 5. Các yếu tố ảnh hởng đến hoạt động xuất khẩu. 14 5.1. Các yếu tố văn hoá xã hội. 14 5.2. Các yếu tố về pháp luật. 14 5.3. Các yếu tố chính trị. 15 5.4. Các yếu tố kinh tế. 16 5.5. Các yếu tố khoa học công nghệ. 17 5.6. Yếu tố tỷ giá hối đoái. 18 II. Vị trí của ngành Cà phê trong nền kinh tế xã hội và tính khách quan đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu cây Cà phê ở Việt Nam. 18 1. Vị trí ngành Cà phê đối với sự phát triển kinh tế xã hội. 18 1.1. Vị trí của ngành cà phê đối với tăng trởng và phát triển kinh tế 18 1.2. Cà phê đối với việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng có xu hớng tăng 19 1.3. Cà phê đối với vấn đề phát triển xã hội 21 1.4. Vai trò và vị trí của ngành cà phê trong nền kinh tế Việt Nam. 21 2. Sự cần thiết phải đẩy mạnh xuất khẩu cà phê ở Việt Nam. 24 3. Các nhân tố ảnh hởng đến sản xuất và xuất khẩu cà phê của Việt Nam 27 3.1. Các nhân tố đẩy: 27 3.2. Các nhân tố kéo. 27 3.3. Các chủ thể kinh tế trong ngành cà phê Việt Nam. 28 3.3.1. Nông dân trồng cà phê. 28 3.3.2. Ngời thu gom cà phê. 29 3.3.3. Nguồn, chế biến cà phê. 30 3.3.4. Nhà xuất khẩu. 30 III. Kinh nghiệm của các nớc trong việc sản xuất và xuất khẩu cà phê. 31 1. Brazil. 31 2. Colombia. 33 3. Indonexia. 34 Chơng II: Thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong thời gian qua. 36 I. Lịch sử phát triển cà phê ở Việt Nam. 36 II. Tình hình sản xuất và xuất khẩu cà phê của Việt Nam thời gian qua. 37 1. Tình hình sản xuất và chế biến cà phê. 37 1.1. Tình hình sản xuất. 37 1.2. Thực trạng chế biến cà phê. 39 2. Thực trạng xuất khẩu cà phê Việt Nam 40 2.1. Giá cả và sản lợng xuất khẩu cà phê. 40 2.1.1. Sản lợng cà phê xuất khẩu 40 2.1.2. Tình hình giá cả cà phê xuất khẩu 42 2.2. Về chất lợng cà phê xuất khẩu. 45 2.3. Chủng loại cà phê xuất khẩu 46 2.4. Thị trờng xuất khẩu cà phê của Việt Nam. 46 3. Các nhân tố ảnh hởng đến hiệu quả của hoạt động xuất khẩu cà phê Việt Nam 53 3.1. Cung cà phê thế giới 53 3.2. Cầu cà phê thế giới 53 3.3. Chất lợng cà phê 54 3.4. Hệ thống tổ chức xuất khẩu cà phê. 54 III. Đánh giá kết quả hoạt động xuất khẩu của Việt Nam trong thời gian qua: 55 1. Những thành tựu đạt đợc: 55 2. Những vấn đề còn tồn tại: 57 2.1 Chất lợng cà phê xuất khẩu của Việt Nam còn thấp. 57 2.2. Vốn đầu t cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu cà phê của ta còn thiếu. 57 2.3. Phối hợp sản xuất cà phê còn lỏng lẻo, cha chặt chẽ. 58 2.4. Tổ chức xuất khẩu cà phê của Việt Nam còn yếu kém gây mất hiệu quả kinh tế. 59 2.5. Chính sách khuyến khích sản xuất và xuất khẩu còn cha phát huy đợc tác dụng. 60 Chơng III: Các phơng hớng và giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005 62 I. Các căn cứ chủ yếu xác định phơng hớng hoạt động của ngành cà phê Việt Nam. 62 1. Căn cứ vào xu thế phát triển thị trờng thế giới. 62 1.1. Triển vọng về cung. 62 1.2. Triển vọng về cầu. 63 1.3. Xu hớng biến động của giá cả: 63 2. Căn cứ vào khả năng của ngành cà phê hiện nay: 64 3. Căn cứ vào các quan điểm và chủ trơng của Đảng. 65 II. Phơng hớng và mục tiêu phát triển ngành cà phê Việt Nam giai đoạn 2000 - 2005 68 1. Phơng hớng phát triển. 68 III. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005. 72 1. Những giải pháp nhằm phát triển sản xuất và chế biến cà phê xuất khẩu: 72 1.1 Chọn và lai tạo giống cà phê chất lợng tốt, năng suất cao 72 1.2 Đẩy mạnh thâm canh diện tích cà phê hiện có . 73 1.3. Tiếp tục phát triển cay cà phê, ổn định cay cà phê với giảm sự chênh lệch về chủng loại cà phê. 75 1.4. Hoàn thiện chính sách hỗ trợ sản xuất. 75 2. Các giải pháp nhằm đầy mạnh xuất khẩu cà phê Việt Nam. 77 2.1. Giải pháp về chế biến, nâng cao chất lợng cà phê xuất khẩu. 77 2.2. Giải pháp về Marketing mở rộng thị trờng. 79 2.3. Giải pháp về hỗ trợ xuất khẩu. 81 2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả của bộ mạng quản lý hoạt động xuất khẩu cà phê. 81 Một số kiến nghị . 82 1. Về phía Nhà nớc: 82 2. Về phía ngành. 83 Kết luận 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY