Đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng sách in và sách điện tử của sinh viên đại học Đà Nẵng

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI SỬ DỤNG SÁCH IN VÀ SÁCH ĐIỆN TỬ CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG RESEARCH FACTORS THAT INFLUENCE DECISION CHOICES OF DANANG UNIVERSITY’ STUDENTS TO PRINTED BOOKS AND E-BOOK SVTH : Trương Thanh Trị, Trần Thị Phương, Ngô Thị Diệu Mơ, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Tấn Vũ Lớp 34K12, Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế GVHD:Phạm Ngọc Ái Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế TÓM TẮT Nghiên cứu này xem xét tình hình sử dụng sách nói chung và các loại hình sách in và sách điện tử. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định loại sách qua việc so sánh việc lựa chọn giữa sách in và sách điện tử của sinh viên Đại học Đà Nẵng. Mẫu được thực hiện với 250 sinh viên tại Đại học Đà Nẵng. Kết quả nghiên cứu cho thấy sách in vẫn chiếm được ưu thế về sự ưa thích và mức độ sử dụng. Hơn nữa, kết quả cũng cho thấy các yếu tố về giới tính, năm học và trường học không ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách của sinh viên. Cuối cùng, nghiên cứu đưa ra được xu hướng mong muốn sử dụng sách điện tử của sinh viên Đại học Đà Nẵng trong tương lai. ABSTRACT This study explores the use of general books and other forms of printed books and books online.Factors affecting decisions books on a comparison printed book with e-books in students of Da Nang university. This is done in a convenience sample of 250 students in Danang University. Research results indicate that printed books still account for the advantage of being preferred and the extent use. Furthermore, the factors of gender, school year and school do not affect the selection of the student book. Finally, implications for the researchers expected the trend to use electronic books of Da Nang University students in the future. 1. Giới thiệu Đà Nẵng, một thành phố phát triển về mọi mặt, nơi mà nhiều bạn trẻ chọn cho mình “chốn dung thân” trong suốt những năm làm sinh viên. và sách là một người bạn thân thiết của họ. Nhưng không phải ai muốn đọc sách là có để đọc, có sách rồi cũng chưa hẳn đã có điều kiện để đọc. Việc đọc sách in hay đọc sách điện tử cũng là một trong những mối băn khoăn của sinh viên.Trong đó sách in được hiểu như là các loại hình sách được in trên giấy truyền thống và sách điện tử là các loại hình sách sử dụng các thiết bị hổ trợ điện tử Đứng trước tình hình đó, nhóm chúng tôi đã quyết định thực hiện một cuộc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc đọc sách in hay đọc sách điện tử của sinh viên Đại Học Đà Nẵng nhằm mục đích hiểu rõ được tình hình đọc sách, các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng loại hình sách in và sách điện tử trong sinh viên để từ đó đề ra các giải pháp và phương án nhằm phát triển việc đọc sách và ứng dụng sử dụng các loại hình sách điện tử trong sinh viên một cách hiệu quả thông qua các nghiên cứu kiểm định các biến ảnh hưởng rút ra từ các nghiên cứu trước đó ở trong và ngoài nước Để thực hiện cuộc nghiên cứu này, chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát bên trong Đại học Đà Nẵng, mẫu được rút ra theo qui tắc theo cụm gồm năm cụm cơ bản : Đại học Kinh Tế Đà Nẵng, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Sư Phạm Đà Nẵng, Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng, Cao đẳng Công Nghệ, trong mỗi cụm chúng tôi chọn ngẫu nhiên từ 2 đến 4 phòng học để tiến hành phỏng vấn. Thông qua phương pháp chủ đạo là phân tích SPSS chúng tôi đã kiểm định lại các biến rút rà từ cơ sở là các bài tin, báo cáo nghiên cứu đến vấn đề tương tự trước đó ở mô hình các nước tiên tiến trên thế giới. Chúng tôi đã rút ra được một vài mối quan hệ ảnh hưởng sau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY