Đề tài Các nguyên tắc sáng tạo trong các hệ điều hành window của microsoft

Nguyên tắc phân nhỏ: Windows chia các ứng dụng đi èm theo từng chức năng tương ứng: Task Manager d ng để quản lý và theo dõi quá trình sử dụng các tài nguyên phần cứng của những ứng dụng hác, Control Panel d ng để quản lý, điểu khiển và thao tác với các thi t bị hác, Window Explorer d ng để quản lý tập tin và thư mục. - Nguyên tắc tách riêng: Windows cho phép nhiề người c ng d ng ch ng. Để phân biệt những người dùng khác nhau, Windows sử dụng chức năng đăng ý acco nt cho từng người dùng. Mỗi người d ng hác nha đư c Windows tạo riêng một thư mục để chứa các setting khác nhau ứng với mỗi người dùng. Windows cũng sản xuất nhiều phiên bản khác nhau dành cho những loại người dùng khác nhau: phiên bản dành cho Server, phiên bản dành cho doanh nghiệp, phiên bản dành cho người dùng cá nhân thông thường. - Nguyên tắc sao chép: Hầu h t các hệ điều hành Windows khi phát triển lên các phiên bản mới đều giữ lại những t nh năng đã thành công ở những phiên bản trước đó. - Nguyên tắc tự phục vụ: Các hệ điều hành Windows cung cấp t nh năng tự động shut down hoặc sleep sau một khoảng thời gian định trước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY