Đề tài Các nghiên cứu về ngành chăn nuôi Việt Nam

MỤC LỤC PHẦN 1. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 1 1.1. Xu hướng phát triển chăn nuôi trong những năm qua 1 1.2. Một số đặc điểm sản xuất chăn nuôi Việt Nam . 4 1.3. Hiệu quả của sản xuất chăn nuôi nhìn từ khía cạnh người sản xuất 6 1.4. Hiệu quả chăn nuôi theo quy mô . 8 1.5. Thị trường tiêu thụ . 9 1.6. Tác động của hội nhập 18 1.7. Đề xuất các chính sách phát triển . 19 PHẦN 2. CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC LIÊN QUAN . 24 2.1. Viện Nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế (IFPRI), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (MARD), “Lựa chọn chính sách chăn nuôi nhằm thúc đẩy đa dạng hoá thu nhập nông thôn và tăng trưởng ở Việt Nam”, 2001 . 24 2.2. Đinh Xuân Tùng và các cộng sự, “Đánh giá nhu cầu nội địa về thịt lợn của Việt Nam”, 2001 24 2.3. Paule Moustier, Đào Thế Anh và Muriel Figuié “Thị trường lương thực và Phát triển nông nghiệp ở Việt Nam”, 2003 24 2.4. Đào Thế Anh và Muriel Figuié, “Tình hình tiêu thụ lương thực ở Việt Nam: một phân tích dựa trên số liệu của Điều tra mức sống dân cư Việt Nam 2002 (VHLSS 2002)”, 2004 . 25 2.5. Nick Minot và cộng sự, “Đa dạng hoá thu nhập và đói nghèo ở các tỉnh miền núi phía Bắc”, 2003 25 2.6. Cục khuyến nông - Viện khoa học nông nghiệp miền Nam, Ngành Thức ăn chăn nuôi Việt Nam, 2003 . 25 2.7. Hạnh, D.T, K. M. Lục và N. T. Viên, Hệ thống kênh tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi ở miền Nam, Viện Khoa học Nông nghiệp Miền Nam, 2000 25 2.8. Hayes, D.J., Cơ hội cho xuất khẩu thịt lợn của Iowa: Dự báo xuất khẩu thịt US 26 2.9. Ts. VũTrọng Bình và Ts. Lucy LAPAR, “Những cản trở ra nhập thị trường đầu vào và đầu ra của ngành chăn nuôi ở Đông Nam Á: Trường hợp của Việt Nam”, 2003 26 2.10. Lương Tất Nhợ, Đinh Xuân Tùng và D.H. Giang, “Hiệu quả chăn nuôi lợn ở Nam sách- Hải Dương và Thái Thuỵ, Thái Bình”, 2001 26 2.11. Nguyễn Tuấn Sơn và cộng sự, Đánh giá khả năng cạnh tranh của một số loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Việt Nam, 2004 27 2.12. Trần Công Thắng và Đinh Xuân Tùng, Báo cáo nền Ngành chăn nuôi Việt Nam, 2001 27 2.13. Vivien Knips, Nghiên cứu khu vực chăn nuôi ở các nước trong vùng sống Mê Kông, 2004 27 2.14. CEG, Tác động tự do hoá thương mại đối với ngành chăn nuôi Việt Nam, 2005 28 2.15. U. Lemke, L. T. Thuy, A. Valle Zárate, B. Kaufmann và N. D. Vang, Hệ thống sản xuất hộ chăn nuôi lợn quy mô nhỏ ở Miền núi phía Bắc, 2002 . 29 2.16. Ts Lương Tất Nhợ, Nghiên cứu xây dựng vùng giống lợn nái sinh sản ngoại và lai trong nông hộ ở ngoại thành Hà Nội, 2003 29 2.17. Công ty tư vấn nông nghiệp quốc tế, Nghiên cứu đánh giá mô hình chăn nuôi lợn và gia cầm, chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp – Hợp phần gia súc nhỏ, 2001 31 2.18. Vũ Trọng Bình, Francois Casabianca và cộng sự, Ngành hàng thịt lợn phía Bắc Việt Nam: Kinh nghiệm nghiên cứu xây dựng thành công mô hình tổ chức nông dân sản xuất lợn thịt chất lượng cao, 2001 . 31 2.19. Vũ Trọng Bình, Bùi thị Thái và Francois, Nghiên cứu và phát triển các nhóm chăn nuôi lợn chất lượng cao, 2000 . 33 2.20. Nguyễn Xuân Hoản, Nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển và một số tác động về kinh tế - xã hội của nhóm chăn nuôi lợn tại xã Hợp Tiến-Nam Sách-Hải Dương, 2001 . 36 2.21. Phạm Văn Khiên, Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi lợn thịt ở vùng Đồng bằng Sông Hồng, 2003 36 2.22. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh - Đại học Cần Thơ, “Tình hình sản xuất sản phẩm lúa và heo tại Đồng bằng sông Cửu Long” . 38 2.23. Nguyễn Tấn Nhân và cộng sự, Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm heo ở ĐBSCL, 2002 38 2.24. J-F Coq, F. Jésus, Lê Thị Nhâm và V.T. Bình, Ngành hàng thịt lợn ở vùng Đồng bằng sông Hồng: Xác định các thách thức và tìm ra các giải pháp thông qua thảo luận . 39 Danh sách bảng Bảng 1.1. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của giá trị nông nghiệp bình quân (%/năm) 1 Bảng 1.2. Phân bổ trang trại chăn nuôi lợn và gia cầm ở Việt Nam, 2001 4 Bảng 1.3. Cơ cấu chi phí trong tổng chi phí chăn nuôi hàng năm theo quy mô gia trại 5 Bảng 1.4. Hiệu quả của chăn nuôi lợn năm 2003 . 6 Bảng 1.5. Tỉ lệ chết bệnh của một số gia súc gia cầm (%) . 7 Bảng 1.6. Chi phí chăn nuôi gà năm 2001 . 8 Bảng 1.7. Hệ số ước lượng phương trình lợi nhuận theo quy mô 9 Bảng 1.8. Sản lượng thịt các loại của Vịêt Nam 10 Bảng 1.9. Chi phí và doanh thu trung bình của một số tác nhân (nghìn VND) . 11 Bảng 1.10. Chênh lệch doanh thu và chi phí của một số nhóm tác nhân (nghìn VND). 11 Bảng 1.11. Tác động của chi tiêu tới cầu lương thực thực phẩm . 15 Bảng 1.12. Tác động của giá tới cầu lương thực thực phẩm 16 Bảng 1.13. Độ co dãn giá và chi tiêu đối với một số sản phẩm thịt . 16 Bảng 1.14. Lượng xuẩt khẩu thịt lợn của Việt Nam . 17 Danh sách hình Hình 1.1. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm về đầu con . 2 Hình 1.2. Sản lượng thịt hơi của các loại gia súc gia cầm, 1991-2002 (nghìn tấn) 3 Hình 1.3. Tiêu thụ thịt theo nhóm thu nhập năm 2002 (kg/năm) . 10 Hình 1.4. Các kênh tiêu thụ bò thịt (Số thể hiện tỷ lệ số lượng bán qua kênh) 12 Hình 1.5. Kênh thị trường gà thịt (Số thể hiện tỷ lệ số lượng bán qua kênh) . 13 Hình 1.6. DRC của thịt lợn và một số nông sản khác 17 Hình 1.7. Mật độ đầu lợn 22 Hình 1.8. Mật độ gà Việt Nam, Lào, Thái Lan . 23 Danh sách hộp Hộp 1.1. Dịch cúm gà ở Việt Nam . 8

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY