Đề tài Các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Hương Khê Tỉnh Hà Tĩnh

Đề tài: Các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNN & PTNT Huyện Hương Khê Tỉnh Hà Tĩnh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CHUNG 3 1.1. Tình hình Kinh Tế Thế Giới. 3 1.2. Kinh Tế Việt Nam 6 1.3 Lý Do Chọn Đề Tài 9 CHƯƠNG II: NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. 10 1.1 Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại . 10 1.1.1 Khái niệm và vai trò của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế . 10 1.1.2 Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 11 1.2 Nguồn vốn huy động trong ngân hàng thương mại 13 1.2.1 Khái niệm vốn huy động trong ngân hàng thương mại 13 1.2.2 Tầm Quan trọng của vốn huy động đối với hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại . 14 1.2.3 Nguồn vốn huy động 15 1.2.3.1 Nguồn tiền gửi : 15 1.2.3.2 Nguồn đi vay 18 1.2.3.3 Nguồn khác 19 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác huy động vốn: 20 1.3.1 nhân tố khách quan 20 1.3.2 Nhân tố chủ quan: 22 CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN HƯƠNG KHÊ 24 1.1 Sơ lược về Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Hương khê 24 1.1.1 Sự hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của chi nhánh HNN0&PTNT Huyện Hương khê 24 1.1.2 Các hoạt động chính của Chi nhánhNHNo&PTNT Huyện Hương Khê. 25 1.1.2.1 Hoạt động huy động vốn 26 1.1.2.2 Hoạt động sử dụng vốn Cho vay trung hạn 30 1.2 Thực trạng hoạt động huy động vốn của Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Hương Khê. 32 1.2.1 Tình hình kinh tế xã hội ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của ngân hàng 32 1.2.2 Thực trạng hoạt động huy động vốn của Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Hương Khê . 33 1.2.2.1 Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động : 33 1.2.2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động . 34 1.3 Đánh giá hoạt động huy động vốn của Chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Hương Khê 44 1.3.1 Những kết quả đã đạt được 44 1.3.2 Tồn tại và nguyên nhân 46 CHƯƠNG IV: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT HUYỆN HƯƠNG KHÊ 47 1.1 Giải pháp 47 1.1.1. Đối với tài khoản tiền gửi của các TCKT 47 1.1.2. Đối với tài khoản tiền gửỉ cá nhân 49 1.1.3. Đối với tài khoản tiền gửi tiết kiệm 52 1.2 Một số kiến nghị thực hiện các giải pháp tăng cường huy động vốn tại chi nhánh NHNN0&PTNT Hương Khê Tỉnh Hà Tĩnh 55 KẾT LUẬN 57

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY