Đề tài Bào thảo luận nhóm Hệ thống thông tin quản lý hệ thống cơ sở sản xuất và quản lý chất lượng

Mục lục I. Mô tả hệ thống quản lý cơ sở vật chất và chất lượng sản phẩm Trang 5 1. Liệt kê Trang 5 2. Biểu đồ phân cấp chức năng Trang 6 3. Mô tả hệ thống Quản lý cơ sở vật chất và chất lượng sản phẩm Trang 7 II. Mô hình nghiệp vụ của tổ chức Trang 8 1. Sơ đồ mức ngữ cảnh Trang 8 2. Biểu đồ luồng dữ liệu Trang 10 2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh 1. Mô tả hệ thống Quản lý cơ sở vật chất và chất lượng sản phẩm Tại chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm một tỉnh việc quản lý chất lượng sản phẩm của những cơ sở sản xuất trong tỉnh được tiến hành như sau: Ø Bộ phận Quản lý cơ sở sản xuất: Bộ phận Quản lý cơ sở sản xuất sử dụng máy tính trong đó có một chương trình gọi là “hệ thống dữ liệu” trợ giúp cho việc quản lý. Trong máy tính có cơ sở dữ liệu của các cơ sở sản xuất. Bộ phận quản lý cơ sở sản xuất sẽ nhập và lưu các thông tin về cơ sở sản xuất: họ và tên chủ sở hữu, địa chỉ, số điện thoại. Sau đó bộ phận quản lý sẽ gán cho mỗi cơ sở sản xuất một mã số. Ø Quản lý chất lượng sản phẩm: Khi cơ sở sản xuất muốn sản xuất một mặt hàng hay một sản phẩm bất kỳ thì đều phải đăng ký chất lượng cho sản phẩm và khi đó bộ phận Quản lý chất lượng sản phẩm sẽ lập phiếu đăng ký với số đăng ký hay số thứ tự riêng. Một phiếu đăng ký chỉ cấp cho một sản phẩm duy nhất. Tuy nhiên một cơ sở sản xuất có thể đăng ký một hay nhiều sản phẩm khác nhau. Gán mã số sản phẩm định danh rõ ràng, đơn vị tính tương ứng. Cơ sở sản xuất dự trù thời hạn và số lượng sản xuất rồi gửi cho bộ phận Quản lý chất lượng sản phẩm. Sau đó lưu lại thông tin. Cơ sở sản xuất đưa ra các chỉ tiêu, đơn vị tính và chỉ số đăng ký cho chỉ tiêu rồi gửi đến bộ phận Quản lý chất lượng sản phẩm kiểm định, phê duyệt và lưu lại. Ø Kiểm nghiệm, đánh giá: Theo định kỳ hoặc có gì nghi vấn bộ phận kiểm định đánh giá của chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm sẽ tiến hành việc kiểm nghiệm, đánh giá bằng cách bốc mẫu sản phẩm bất kỳ. Sau đó đem về nhờ bộ phận (đơn vị) kỹ thuật tiến hành phân tích, nghiên cứu, kiểm nghiệm sản phẩm. Khi đã có kết quả kiểm nghiệm thì mọi thông tin về sản phẩm sẽ được lưu lại và gửi đến bộ phận đánh giá. Bộ phận đánh giá sẽ lập phiếu kiểm nghiệm cho một sản phẩm duy nhất Trang 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY