Đề tài Báo mạng điện tử

MỤC LỤC Lời mở đầu 1.Tính cấp thiết và lý do chọn đề tài 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài 4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 5. Phương pháp nghiên cứu 6. Kết cấu của niên luận Chương I. Một số vấn đề chung về báo mạng điện tử Chương II. Thực trạng thông tin trên báo mạng điện tử hiện nay Chương III. Một số giải pháp cho tình hình thông tin trên báo mạng điện tử hiện nay và tương lai NỘI DUNG CHƯƠNG 1. Một số vấn đề chung về báo mạng điện tử 1.1. Khỏi niệm 1.2. Khái quát báo mạng điện tử trên thế giới 1.3. Khái quát báo mạng điện tử ở Việt Nam *Tiểu kết chương I Chương II. Thực trạng thông tin trên báo mạng điện tử hiện nay 2.1. Khảo sát 10 sự kiện về thông tin trái chiều trên một số tờ báo điện tử Việt Nam trong năm 2007 2.2. Khảo sát ý kiến của 20 nhân vật khi tiếp nhận những thông tin trái chiều * Tiểu kết chương II Chương III. Một số giải pháp cho tình hình thông tin trên báo mạng điện tử hiện nay và tương lai 3.1. Cách đánh giá mức độ chính xác thông tin trên báo điện tử 3.2. Góc nhìn tích cực của nhà báo trước một nguồn tin 3.3. Công chúng học cách nhìn nhận đánh giá trước nguồn tin Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY