Đề tài Bảo hiểm tiền gửi ở Việt nam

MỤC LỤC Lời mở đầu Chương 1 Tổng quan về bảo hiểm tiền gửi I. Sự cần thiết của bảo hiểm tiền gửi 1. Chức năng của tín dụng 2. Vai trò của hoạt động tín dụng 3. Sự cần thiết của bảo hiểm tiền gửi II. Bản chất của bảo hiểm tiền gửi 1. Khái niệm và đặc điểm 2. Vai trò III. Bảo hiểm tiền gửi trên thế giới 1. Cơ chế bảo hiểm tiền gửi trên thê giới 2. Các mô hình bảo hiểm 3. Giới thiệu một số mô hình bảo hiểm tiền gửi Chương II Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam I. Sự ra đời và phát triển 1. Vì sao bảo hiểm tiền gửi ra đời ở Việt Nam 2. Các giai đoạn phát triển của bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam II. Mô hình bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam hiện nay 1. đối tượng bảo hiểm 2. Phạm vi bảo hiểm 3. Số tiền bồi thương III. Kết quả hoạt động của bảo hiểm tiền gửi Việt nam 1. Những thành tựu đạt được 2. Những vướng mắc Chương III: Một số giải pháp va kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động bảo hiểm tiền gửi Việt nam phát triển I. Giải pháp 1. Các giải pháp tầm vĩ mô 2. Các chính sách ở tầm vi mô II. Một số kiến nghị nhằm thúc đẩy bảo hiểm tiền gửi Việt nam 1. Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước 2. Kiến nghị với bảo hiểm tiền gửi Việt nam 3. Đối với các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY