Đề tài Bàn về công cụ lãi suất cơ bản ở Việt Nam hiện nay

Với những bất cập của cơ chế LSCB hiện hành, LSCB nên được hiểu với một nghĩa tích cực hơn là lãi suất trung bình cho vay tốt nhất của các NH TM lớn tại VN. Hàng ngày NH NN hoặc Hiệp hội Ngân hàng nên thu thập lãi suất cho vay dài hạn của các NH TM lớn, tính bình quân của các mức lãi suất này và công bố công khai tương tự như cách công bố LIBOR hay SIBO R để làm cơ sở xác định trần lãi suất cho vay. Cách làm này sẽ đảm bảo được tính linh họat, hợp lý của lãi suất công bố vì nó bám sát diễn biến của thị trường, phản ánh kịp thời quan hệ cung cầu vốn trong nền kinh tế. Đồng thời, sẽ tạo ra khoảng không hợp lý giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay, để tạo thuận lợi cho các NH TM hoạt động. N ếu khống chế cứng trần lãi suất như hiện nay sẽ tác động không lành mạnh đến thị trường tiền tệ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY