Đề tài 1 số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại Công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật

MỤC LỤC Lời Nói Đầu 1 Chương I: Tổng quan về hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ trong cơ chế thị trường I. Khái quát về hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ 3 1. Khái niệm và đặc điểm của thiết bị toàn bộ 3 2. Hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Việt Nam hiện nay 4 2.1. Đối tượng được phép nhập khẩu thiết bị toàn bộ 4 2.2. Các phương thức nhập khẩu thiết bị toàn bộ 6 2.3. Khung pháp lý hiện nay cho hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở Việt Nam 7 3. Vai trò của hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ đối với nền kinh tế Việt Nam 10 II. Quy trình nhập khẩu thiết bị 11 1. Nghiên cứu thị trường 11 2. Lựa chọn đối tác và hình thức giao dịch 13 3. Đàm phán, ký kết hợp đồng nhập khẩu hàng hoá 14 4. Tổ chức thực hiện hợp đồng 16 4.1. Xin giấy phép nhập khẩu 16 4.2. Mở L/C 16 4.3. Thuê tàu 17 4.4. Mua bảo hiểm hàng hoá 17 4.5. Thủ tục hải quan 17 4.6. Nhận hàng nhập khẩu 18 4.7. Kiểm tra hàng hoá 18 4.8. Thanh toán tiền hàng nhập khẩu 19 4.9. Giải quyết khiếu nại và tranh chấp ( nếu có ) 19 III. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động nhập khẩu thiết bị toàn bộ 19 1. Yếu tố chính trị - luật pháp 19 2. Trình độ sản xuất - khoa học công nghệ và quản lý 20 3. Tỷ giá hối đoái 22 4. Các nhân tố ảnh hưởng khác 23 Chương II Thực trạng về việc thực hiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại technoimport I. Tóm lược về công ty 24 1. Sự hình thành và phát triển của công ty 24 2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 25 3. Cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý của công ty 26 4. Thị trường và mặt hàng kinh doanh của công ty 28 II. Hoạt động kinh doanh của công ty 32 1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Technoimport 32 2. Kết quả hoạt động xuất nhập khẩu 34 III. Thực trạng quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty xuất nhập khẩu thiết bị toàn bộ và kỹ thuật 36 1. Phương thức nhập khẩu thiết bị toàn bộ chủ yếu của công ty 36 2. Quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty 38 IV. Những tồn tại trong quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại công ty Technoimport 52 1. Nghiên cứu thị trường 52 2. Tổ chức đấu thầu 53 3. Đàm phán 55 4. Thực hiện hợp đồng và giám sát thực hiện hợp đồng 56 5. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên 58 6. Vốn 59 Chương III: Giải pháp hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ tại Technoimport I. Mục tiêu và phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới 61 1. Mục tiêu của công ty 61 2. Phương hướng hoạt động kinh doanh của công ty 61 II. Giải pháp góp phần hoàn thiện quy trình nhập khẩu thiết bị toàn bộ ở công ty 62 1. Đẩy mạnh nghiên cứu nhu cầu khách hàng 63 2. Tổ chức đấu thầu một cách có hiệu quả 65 3. Quá trình kiểm tra đánh giá tính tiên tiến của thiết bị toàn bộ định nhập khẩu 66 4. Nâng cao công tác đàm phán và kí kết hợp đồng 68 Đàm phán: gồm có chuẩn bị đàm phán và thực hiện quá trình đàm phán. 68 5. Để công tác hải quan có thể được thực hiện tốt 70 6. Nâng cao công tác giao nhận, vận chuyển 70 7. Hoàn thiện công tác thanh toán 70 8. Giám sát việc thực hiện hợp đồng của phía đối tác 72 III. Một số kiến nghị 72 1. Về phía công ty 72 2. Về phía nhà nước 76 Kết luận 79 Danh mục tài liệu tham khảo 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY