Đề án Định hướng chiến lược cho thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam thời kỳ sau khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới 2008 - 2009

MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I: TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG VÀ SUY THOÁI KINH TẾ THẾ GIỚI 2007-2009 ĐẾN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN TOÀN CẦU 1. Diễn biến cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới 2007-2009 2. Tác động của cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế thế giới giai đoạn 2007-2009 đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn cầu 2.1. Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của các công ty, tập đoàn xuyên quốc gia (TNCs) 2.1.1. Tác động làm thiếu hụt nguồn lực tài chính của các công ty, tập đoàn xuyên quốc gia 2.1.2. Tác động do tâm lý e ngại về tình hình kinh tế ảm đạm đến hoạt động đầu tư nước ngoài của các TNCs 2.2. Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế đến dòng vốn FDI theo từng khu vực trên thế giới 2.2.1. Khu vực các nền kinh tế phát triển: Bắc Mỹ, khu vực EU, các quốc gia phát triển tại châu Á, khu vực Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS, các quốc gia phát triển khác 2.2.2. Khu vực các nền kinh tế đang phát triển (Đông, Nam và Đông Nam Á, Tây Á, châu Phi, châu Mỹ La tinh) 2.2.3. Khu vực các nền kinh tế chuyển tiếp 3. Chính sách đối phó của các quốc gia trên thế giới trước cuộc khủng hoảng và suy thoái kinh tế và tác động đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 3.1. Những xu hướng chính về chính sách thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới 3.1.1. Chính sách trên cấp độ quốc tế 3.1.2. Chính sách trên cấp độ quốc gia Chính sách đối phó cụ thể của một số nền kinh tế trong khu vực 3.2.1. Trung Quốc 3.2.2. Ấn Độ 3.2.3. Khu vực các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN CHƯƠNG II: BẢN CHẤT CỦA HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ XU HƯỚNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN TOÀN CẦU GIAI ĐOẠN SAU KHỦNG HOẢNG VÀ SUY THOÁI KINH TẾ 1. Nghiên cứu về bản chất đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.1.Cơ sở cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.1.1. Lợi ích của nhà đầu tư 1.1.2. Lợi ích của quốc gia nhận đầu tư 1.2.Phân loại đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.3.Những yếu tố thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.3.1. Nhóm yếu tố nền tảng của môi trường đầu tư 1.3.2. Nhóm yếu tố nguồn lực hỗ trợ hoạt động đầu tư 1.3.3. Nhóm yếu tố chính sách hỗ trợ hoạt động đầu tư 1.4.Nhận xét về bản chất dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 1.4.1. Nhóm đối tác tìm kiếm tài nguyên 1.4.2. Nhóm đối tác tìm kiếm thị trường 1.4.3. Nhóm đối tác tìm kiếm hiệu quả 2. Xem xét các nhân tố thúc đẩy đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam 2.1. Thế mạnh không còn là tài nguyên thiên nhiên 2.2.Cơ hội khi Việt Nam có cơ cấu dân số vàng 2.3.Những thách thức trong các ngành công nghiệp phụ trợ 2.4.Sự cạnh tranh ngày càng lớn từ các quốc gia trong khu vực 2.5.Trọng tâm xây dựng thế mạnh chiến lược của Việt Nam trong tương lai 3. Xu hướng chuyển dịch cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn sau khủng hoảng và suy thoái kinh tế 3.1. Trên phạm vi toàn cầu 3.1.1. Xu hướng dịch chuyển cơ cấu FDI theo vùng 3.1.2. Xu hướng dịch chuyển cơ cấu FDI theo ngành 3.1.3. Xu hướng dịch chuyển cơ cấu FDI theo hình thức đầu tư

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY