Đề án Đề xuất và tổ chức lựa chọn phương án tổ chức giao thông tại nút giao Láng Hạ - Đê La Thành

MỤC LỤC MỤC LỤCi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTiii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼiv DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUvi LỜI MỞ ĐẦUvii CHƯƠNG I :CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC GIAO THÔNG TẠI NÚT0 1.1. Khái niệm về nút giao thông. 0 1.2. Phân loại nút giao thông. 0 1.2.1. Phân loại theo đặc điểm cao độ. 0 1.2.2. Phân loại theo mức độ phức tạp của nút giao thông. 0 1.2.3. Phân loại theo sơ đồ tổ chức giao thông. 1 1.2.4. Phân loại theo vị trí nút1 1.3. Yêu cầu và các nguyên tắc cơ bản thiết kế nút giao thông đồng mức. 1 1.3.1. Yêu cầu cơ bản khi thiết kế nút giao thông đồng mức. 2 1.3.2. Nguyên tắc thiết kế nút giao thông cùng mức. 2 1.4. Tầm nhìn ở nút giao và bán kính bó vỉa. 3 1.4.1. Tầm nhìn nút giao. 3 1.4.2. Bán kính bó vỉa. 4 1.5. Tổ chức giao thông tại nút đồng mức. 6 1.5.1. Khái niệm chung. 6 1.5.2. Các giải pháp tổ chức giao thông tại nút đồng mức. 6 1.6. Các tiêu chuẩn lựa chọn biện pháp tổ chức giao thông và loại hình của nút giao thông. 15 1.7. Đánh giá nút giao thông. 19 Chương 2 : Hiện trạng giao thông Đô thị khu vực ảnh hưởng của nút giao Láng Hạ - Đê La Thành30 2.1. Khái quát giao thông vận tải đô thị Hà Nội30 2.1.1. Khái quát hiện trạng giao thông đường bộ đô thị Hà Nội.30 2.1.2. Hiện trạng phương tiện, vận tải và ATGT đô thị Hà Nội.36 2.2. Hiện trạng nút đồng mức Láng Hạ - Đê La Thành. 38 2.2.1. Ví trí và đặc điểm hình học nút Láng Hạ - Đê La Thành. 38 2.2.2. Lưu lượng giao thông qua nút.40 2.2.3. Hiện trạng tổ chức giao thông tại nút Láng Hạ - Đê La Thành.45 2.3. Đánh giá hiện trạng giao thông tại nút Láng Hạ - Đê La Thành. 47 2.3.1. Đánh giá cơ sở hạ tầng phục vụ giao thông của nút Láng Hạ - Đê La Thành. 47 2.3.2. Đánh giá tình hình tổ chức giao thông. 48 Chương 3 : Đề xuất và tổ chức lựa chọn phương án tổ chức giao thông tại nút giao Láng Hạ - Đê La Thành49 3.1. Dự báo lưu lượng giao thông qua nút49 3.1.1. Phương pháp dự báo lưu lượng giao thông. 49 3.1.2. Dự báo lưu lượng giao thông qua nút Láng Hạ - Đê La Thành. 51 3.2. Đề xuất các phương án tổ chức giao thông tại nút52 3.2.1. Phương án 1: Giữ nguyên hiện trạng và tổ chức chu kỳ đèn 3 pha. 60 3.2.2. Phương án 2 : Tổ chức bằng đảo phân luồng và giải phân cách.68 3.2.3. Phương án 3 : Tổ chức giao thông bằng đảo trung tâm.69 3.3. Đánh giá và lựa chọn phương án tổ chức giao thông hợp lý cho nút Láng Hạ - Đê La Thành.73 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO76

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY