Dạy học phân hoá qua tổ chức ôn tập một số chủ đề phương trình, bất phương trình, hệ phương trình vô tỉ THPT

Đề tài: Dạy học phân hoá qua tổ chức ôn tập một số chủ đề phương trình, bất phương trình, hệ phương trình vô tỉ THPT (123 trang) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Giả thuyết khoa học . 4 3. Mục đích nghiên cứu 4 4. Nhiệm vụ nghiên cứu . 4 5. Phương pháp nghiên cứu 4 6. Bố cục luận văn 5 CHƯƠNG 1. DẠY HỌC PHÂN HOÁ . 1.1. Tư tưởng chủ đạo về dạy học phân hoá . 6 1.2. Dạy học phân hóa nội tại 7 1.2.1. Quan điểm chung của dạy học phân hoá nội tại . 7 1.2.2. Những biện pháp dạy học phân hoá . 7 1.3. Những hình thức dạy học phân hoá. 11 1.3.1. Dạy học ngoại khoá 11 1.3.2. Dạy học bồi dưỡng học sinh giỏi 11 1.3.3. Dạy học giúp đỡ học sinh yếu kém toán . 13 1.4. Vai trò của dạy học phân hoá 14 1.4.1. Vai trò và nhiệm vụ môn toán trong trường phổ thông 14 1.4.2. Những ưu, nhược điểm về dạy học phân hoá trong trường phổ thông 15 1.4.3. Mối quan hệ giữa dạy học phân hoá và các phương pháp dạy học khác 17 1.5. Quy trình dạy học phân hoá . 18 1.5.1. Nhiệm vụ của thầy trước khi lên lớp 18 1.5.2. Nhiệm vụ của trò trước khi lên lớp . 23 1.5.3. Quy trình tổ chức giờ học . 24 1.6. Phân bậc hoạt động trong dạy học môn toán . 26 1.6.1. Những căn cứ phân bậc hoạt động . 27 1.6.2. Điều khiển quá trình học tập dựa vào sự phân bậc hoạt động 28 Kết luận chương 1 . 29 CHƯƠNG 2. DẠY HỌC PHÂN HOÁ VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH Ở TRƯỜNG THPT 30 2.1. Thực trạng và định hướng dạy học phân hoá môn toán ở trường phổ thông . 30 2.1.1. Thực trạng dạy học phân hoá môn toán ở trường phổ thông . 30 2.1.2. Định hướng về dạy học phân hoá môn toán ở trường phổ thông . 31 2.1.3. Điều hành các hoạt động cho học sinh trong giờ dạy học phân hoá . 34 2.2. Dạy học phân hoá các chủ đề về phương trình, bất phương trình và hệ phương trình vô tỷ . 37 2.2.1. Chủ đề 1: Biến đổi tương đương phương trình, bất phương trình . 37 2.2.2. Chủ đề 2: Sử dụng ẩn phụ trong giải phương trình và bất phương trình vô tỉ . 54 2.2.3. Chủ đề 3: Lượng giác hoá phương trình và bất phương trình vô tỉ 72 2.2.4. Chủ đề 4: Sử dụng hàm số giải phương trình và bất phương trình vô tỷ . 77 2.2.5. Chủ đề 5: Những phương trình và bất phương trình vô tỉ không mẫu mực 83 2.2.6. Phương trình, bất phương trình vô tỉ có chứa các biểu thức lượng giác, hàm mũ, logarit . 86 2.2.7. Sử dụng điều kiện cần và đủ giải phương trình, bất phương trình vô tỉ 92 2.2.8. Chủ đề 6: Hệ phương trình vô tỷ 98 Kết luận chương 2 . 107 CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 108 3.1. Mục đích thực nghiệm 108 3.2. Tổ chức thực hiện . 109 3.2.1. Về khả năng lĩnh hội kiến thức của học sinh 109 3.2.2. Về kết quả kiểm tra . 109 3.3. Kết quả thử nghiệm 111 KẾT LUẬN 113 Tài liệu tham khảo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY