Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty hàng không Việt Nam trong giai đạon 2007 - 2010

LỜI MỞ ĐẦU Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng mạnh mẽ nhất chi phối nền kinh tế thế giới. Xu thế này đã mở ra cho nhiều quốc gia đặc biệt là các nước đang phát triển nhiều cơ hội phát triển và thu hẹp dần khoảng cách đối với các nước phát triển, hòa nhập vào nền kinh tế chung. Việt Nam, một quốc gia đang phát triển ở khu vực Đông Nam Á cũng đã và đang bước lên những nấc thang của tiến trình hội nhập. Bằng chứng là sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO vào cuối năm 2006 vừa qua, đồng thời là sự tham gia tích cực vào các tổ chức kinh tế, diễn đàn kinh tế trong và ngoài khu vực. Tiến trình này đã mang lại cho Việt Nam nhiều cơ hội, là đòn bẩy tạo nên những khởi sắc và thành tựu đáng kể trong phát triển kinh tế đất nước thời gian qua. Theo nhịp phát triển đó, ngành hàng không trong những năm gần đây cũng không ngừng được nâng cao cả về chất và lượng: trong vòng 6 năm đội bay của hãng đã tăng gấp rưỡi về số lượng, chủng loại máy bay cũng được hiện đại hóa chú trọng tới các loại máy bay tải trọng lớn, kỹ thuật tiên tiến; mạng đường bay không ngừng mở rộng nối các vùng miền của đất nước với nhau và với các nước khác; chất lượng sản phẩm cũng ngày càng cao đáp ứng những nhu cầu đa dạng của khách hàng. Đóng vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, sự phát triển và lớn mạnh của ngành vận tải hàng không đã tác động tới sự phát triển của các ngành kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân và góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Những năm trở lại đây Tổng công ty luôn duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức 15 - 25% một năm, thành tựu đạt được như vậy là kết quả của những nỗ lực không ngừng của toàn thể Tổng công ty. Trong một nền kinh tế mở cửa như hiện nay, để duy trì được những kết quả đó là cả một thử thách lớn lao bởi vì vấn đề cạnh tranh giữa các quốc gia, các ngành nghề lĩnh vực đang ngày một gay gắt hơn. Đứng trước bối cảnh đó nhiệm vụ tăng cường, nâng cao năng lực cạnh tranh của Tổng công ty trở nên cấp thiết hơn, vì vậy Tổng công ty đã có những chính sách chiến lược cụ thể nhằm kịp thời điều chỉnh và thích nghi với môi trường kinh doanh mới. Qua tìm hiểu nghiên cứu tài liệu và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty; được sự nhất trí của cô giáo hướng dẫn thực tập em đã lựa chọn đề tài: "Đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh của tổng công ty hàng không Việt Nam trong giai đạon 2007 - 2010. Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục các bảng biểu, nội dung chính của chuyên đề được trình bày trong hai chương: Chương I: Thực trạng đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh ở Tổng công ty hàng không Việt Nam giai đoạn 2001 - 2006 Chương II: Giải pháp đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh ở Tổng công ty hàng không Việt Nam giai đoạn 2007 - 2010. Tác giả gửi lời cảm ơn tới toàn thể cán bộ và nhân viên ban Tài chính - Kế toán nói chung và phòng Tài chính - Đầu tư nói riêng đã giúp đỡ nhiệt tình, đồng thời cũng xin bày tỏ lòng cảm ơn tới cô giáo hướng dẫn ThS. Trần Mai Hương đã tận tình giúp đỡ hoàn thành bài viết này. MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT4 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU5 LỜI MỞ ĐẦU7 CHƯƠNG I THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM . 9 1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TCT HÀNG KHÔNG VIỆT NAM . 9 1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Hàng không Việt Nam9 1.1. 2. Những nhiệm vụ chính của Tổng công ty hàng không Việt Nam11 1.1.3. Cơ cấu tổ chức. 14 1.1.3.1. Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty hàng không Việt Nam14 1.1.3.2. Cơ cấu tổ chức của Ban Tài chính - Kế toán. 17 1.1.4. Hoạt động của TCT18 1.1.4.1. Vận chuyển hành khách và hàng hoá. 18 1.1.4.2. Các chỉ tiêu tài chính. 19 1.2. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA TCT22 1.2.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh. 22 1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của TCT23 1.2.2.1.Điểm mạnh. 24 1.2.2.2.Điểm yếu. 27 1.2.2.3. Cơ hội29 1.2.2.4. Thách thức. 32 1.2.3.Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của TCT35 1.2.3.1. Thị phần của TCT35 1.2.3.2. Đội bay và mạng đường bay. 35 1.2.3.3. Năng lực tài chính của TCT38 1.2.3.4. Chất lượng nguồn nhân lực. 38 1.2.3.5. Giá tri tài sản vô hình. 40 1.3. ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở VNA TRONG GIAI ĐOẠN 2001- 200541 1.3.1.Tình hình đầu tư chung. 41 1.3.2. Vốn đầu tư. 43 1.3.3. Cơ cấu đầu tư. 46 1.3.3.1 Đầu tư phát triển đội máy bay. 46 1.3.3.2 Đầu tư xây dựng cơ bản và trang thiết bị49 1.3.3.3 Đầu tư cho nguồn nhân lực. 51 1.3.3.4 Đầu tư cho hoạt động quảng cáo, xúc tiến thương mại53 1.3.4. Đánh giá hoạt động đầu tư. 55 1.3. 4.1. Những thành tựu đạt được. 56 1.3.4.2. Những tồn tại trong đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh ở TCT . 58 CHƯƠNG II GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM . 60 2.1.TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI. 60 2.1.1.Tình hình quốc tế. 60 2.1.1.1 Những cơ hội phát triển. 60 2.1.1.2 Những thách thức đối với sự phát triển. 62 2.1. 2. Tình hình trong nước. 63 2.1.2.1 Những điều kiện thuận lợi63 2.1.2.2 Những thách thức TCT phải đối mặt65 2.2. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM67 2.2.1.Chiến lược phát triển chung. 67 2.2.2. Kế hoạch 5 năm 2006 – 2010. 69 2.3. GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH Ở TCT GIAI ĐOẠN 2007 - 201073 2.3.1.Giải pháp đối với nguồn vốn đầu tư. 73 2.3.1.1. Tăng khối lượng vốn đầu tư. 73 2.3.1.2. Đa dạng hoá nguồn vốn đầu tư. 74 2.3.2. Cơ cấu đầu tư. 74 2.3.2.1.Giải pháp đầu tư phát triển đội bay và mạng đường bay . 74 2.3.2.2.Giải pháp đầu tư phát triển nguồn nhân lực. 76 2.3.2.3.Giải pháp đầu tư cho công tác marketing, nghiên cứu thị trường. 78 KẾT LUẬN83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY