Đánh giá việc áp dụng các nguyên tắc của học thuyết phân chia quyền lực trong quá trình xây dựng và phát triển của bộ máy nhà nước Mỹ

Mỹ được coi là nơi thể nghiệm thành công nhất của học thuyết phân quyền. Chính thể Mỹ áp dụng nguyên tắc này một cách cứng rắn. Rất nhiều nhà nước sau này cũng áp dụng nguyên tắc phân chia quyền lực nhưng hầu như không triệt để bằng như nhà nước Mỹ. Để tìm hiểu về việc áp dụng nguyên tắc này của nhà nước Mỹ, em xin chọn đề tài: “Đánh giá việc áp dụng các nguyên tắc của học thuyết phân chia quyền lực trong quá trình xây dựng và phát triển của bộ máy nhà nước Mỹ.” Mục lục I – Hiến pháp Mỹ 1787 II – Học thuyết phân chia quyền lực III – Sự áp dụng các nguyên tắc của học thuyết phân chia quyền lực trong quá trình xây dựng và phát triển của bộ máy nhà nước Mỹ 1. Nguyên tắc ba bộ phận của nhà nước có nguồn gốc hình thành khác nhau 2. Nguyên tắc ba bộ phận của nhà nước có nhiệm kì khác nhau 3. Nguyên tắc Ba bộ phận của nhà nước có sự độc lập và kiềm chế lẫn nhau, bảo đảm cho chúng không bị loại trừ hoặc tiếm quyền 3.1 Hoạt động độc lập của ba bộ phận của nhà nước 3.1.1 Nghị viện 3.1.2 Tổng thống 3.1.3 Pháp viện tối cao 3.2 Sự kiềm chế và đối trọng quyền lực giữa ba bộ phận của nhà nước 4. Một số hạn chế trong quá trình thực hiện các nguyên tắc của học thuyết phân quyền KẾT BÀI

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY