Đánh giá tác động của thực tiễn sử dụng các yếu tố đầu vào cho sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk

- Tăng số lần cung cấp dịch vụ: kỹ thuật cho các vấn đề tưới, bón phân và thuốc trừ sâu cần được hỗ trợ thường xuyên hơn và đúng thời điểm. Hiện nay, hệ thống khuyến nông chỉ mới cung cấp dịch vụ cho một nhóm nông dân khoảng 1 lần một năm, không đủ để nông dân tiếp nhận, thực hành kỹ thuật. Vì vậy, dịch vụ này cần được cung cấp thường xuyên hơn, đặc biệt là vào những thời điểm quan trọng như trước vụ sản xuất, trong trường hợp thiên tai hoặc sâu bệnh. - Tăng cường thông tin hai chiều: Cần khuyến khích và có hình thức khuyến khích nông dân phản hồi về những thông tin nhận được. Trên thực tế, hệ thống khuyến nông không phải lúc nào cũng đáp ứng đúng yêu cầu thực tế của dân. Nếu nông dân không được trao đổi thống tin thông qua phản hồi, họ sẽ không thể nêu ra những vấn đề vướng mắc trên đồng ruộng. Kết quả nghiên cứu cho thấy không có nông dân nào phản hồi lại về tác dụng của thông tin và những khó khăn của họ. Điều này cũng khiến cho việc đánh giá hiệu quả của khuyến nông rất khó và nhiều khi chỉ là một chiều. - Mở rộng đối tượng cung cấp dịch vụ: nghiên cứu cho thấy hệ thống khuyến nông hiện nay đã chú ý đến đối tượng dân nghèo, thu nhập thấp. Tuy nhiên trên thực tế, nhóm dân thu nhập cao lại sử dụng đầu vào quá mức khuyến cáo rất nhiều. Vì vậy, hệ thống khuyến nông nên trú trọng cả nhóm dân này. Ngoài ra cũng cần cung cấp thông tin cho các cửa hàng, người buôn bán phân bón và thuốc trừ sâu vì chính họ đưa ra rất nhiều khuyến cáo cho nông dân khi bán sản phẩm. - Mở rộng kênh cung cấp thông tin: Hỗ trợ kỹ thuật không chỉ được cung cấp bằng các hình thức truyền thống như tổ chức lớp hộ, mô hình đầu bờ mà nên được mở rộng bằng các hình thức khác như vừa học vừa làm, tổ chức phổ biến tại mô hình trình diễn giỏi, in tờ roi bằng nhiều thứ tiến khác nhau (Kinh và dân tộc), thông qua TV, báo đài.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY