Đánh giá một công tác thực nghiệm cải cách hành chính tại địa phương, cơ quan, doanh nghiệp. Xây dựng đề cương

Cải cách nâng cao chất lượng cán bộ, công chức là một nội dung hết sức quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính của Đảng và nhà nước ta. Một cơ quan, tổ chức muốn phát triển mạnh thì một yếu tố không thể thiếu là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Họ là người trực tiếp điều hành, tổ chức, thực thi các chính sách được ban hành. Vì thế năng lực, tránh nhiệm, tinh thần làm việc của đội ngũ này quyết định rất lớn đến hiệu quả công việc. Chính vì thế chúng tôi đã chọn nội dung thứ 3 này trong 4 nội dung của cải cách hành chính để thực hiện đề tài nghiên cứu. Mặt khác, so với nhưng nơi khác thì Thị Trấn, Quảng Xương là một địa phương đã tiến hành một số những cải cách hành chính đặc biệt là trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo tinh thần chỉ đạo của Đảng và nhà nước ta. Vì thế, chúng tôi đã chọn đề tài này làm nội dung cho nghiên cứu của nhóm mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY