Đánh giá khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

LỜI MỞ ĐẦU DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần may Hưng Yên 1.1.1. Tên, quy mô và địa chỉ của Công ty Cổ phần May Hưng Yên 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 1.2. Chức năng, nhiệm vụ chính, quyền hạn 1.2.1. Chức năng nhiệm vụ 1.2.2. Ngành nghề kinh doanh: 1.3. Đặc điểm về sản xuất 1.3.1 Cơ cấu tổ chức sản xuất 1.3.2. Năng lực sản xuất và cơ cấu sản phẩm 1.3.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm 1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 1.4.1. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 1.4.2. Cơ cấu tổ chức quản lý 1.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực của công ty 1.5.1 Quy mô lao động: 16 1.5.2. Công tác tổ chức đào tạo nguồn nhân lực 1.5.3. Công tác chăm lo đời sống cho công nhân 1.6. Đặc điểm về thị trường tiêu thụ 1.7. Tình hình hoạt động kinh doanh PHẦN II: GIỚI THIỆU VỀ BỘ MÁY KẾ TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN 2.1. Giới thiệu chung về chuẩn mực kế toán và các chính sách kế toán áp dụng tại công ty cổ phần may Hưng Yên 2.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ phần may Hưng Yên 2.3. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán 2.4. Đặc điểm về chứng từ kế toán được sử dụng 2.5. Đặc điểm về sử dụng tài khoản kế toán PHẦN III: ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HƯNG YÊN 4.1. Những thuận lợi và khó khăn chung 4.1.1. Thuận lợi 4.1.2. Khó khăn 4.2. Đánh giá khái quát về công tác quản trị 4.2.1. Về cơ cấu bộ máy quản lý 4.2.2. Về phát triển thị trường 4.3. Đánh giá về bộ máy Kế toán 4.3.1. Về cơ cấu tổ chức bộ máy Kế toán 4.3.2. Về hình thức sổ 4.3.3. Về phân công lao động kế toán. 4.3.4 Về trang thiết bị 4.4. Đánh giá về công tác kế toán NVL, CCDC 4.4.1. Ưu điểm 4.4.2. Nhược điểm PHẦN V: ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY