Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Thạch Phú Hưng

Công ty cần phải thường xuyên có các kế hoạch để phát triển nguồn nhân lực của công ty để đảm bảo nhu cầu ngày càng tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. - Có nguồn vốn riêng cho sự nghiệp phát triển để có thể đầu tư, mua sắm các trang thiết bị khi cần thiết để đảm bảo các hoạt động của công ty không bị gián đoạn. - Công ty phải có kế hoạch phân công nhiệm vụ, quyền hạn phù hợp với từng vị trí, từng bộ phận để tránh tính trạng vượt quyền hay ỷ lại trong lao động sản xuất; có các chế độ thưởng phạt công minh, đúng người, đúng việc tránh trường hợp thù hằn cá nhân trong công việc, gây mất đoàn kết trong công ty. - Ban lãnh đạo phải luôn theo đi sâu đi sát vào từng hoạt động của đội ngũ nhân viên để nắm được tâm tư nguyện vọng cũng như những kiến nghị của họ để giải quyết kịp thời, thỏa đáng, tạo môi trường làm việc lành mạnh cho nhân viên. - Công ty phải không ngừng nâng cao chất lượng môi trường làm việc của công ty mình, đặc biệt là với bộ phận sản xuất. Họ cần phải có các thiết bị bảo hộ cần thiết, được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật, được hưởng các mức phụ cấp phù hợp với tình trạng hoạt động của công ty. 2.3. Kiến nghị đối với đội ngũ nhân viên của công ty - Mỗi lao động của công ty trước hết phải có tâm với công việc của mình, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để đảm bảo các mục tiêu của công ty hoàn thành đúng thời hạn. - Luôn có sự sáng tạo, có các sáng kiến hay trong quá trình sản xuất đểgóp phần xây dựng công ty. - Các nhân viên trong công ty cần phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống để tạo môi trường làm việc thân thiện, thoải mái. - Mỗi một nhân viên phải luôn gắn bó với công ty đặc biệt là trong những lúc công ty gặp khó khăn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY