Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải y tế cho các bệnh viện ở Tp. Mỹ Tho – Tỉnh Tiền Giang

Thành phố Mỹ Tho thuộc tỉnh Tiền Giang nằm giữa hai thành phố lớn là thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ, cách thành phố Hồ Chí Minh 70 km về phía Tây Nam, nằm trọn vẹn trên ngã ba sông Tiền có tuyến Quốc lộ 1A chạy qua, đây là hệ thống giao thông đường bộ lớn nhất cả nước. Tp Mỹ tho với dân số 251 071 người (2005-2007 nguồn số liệu phát triển kinh tế xã hội của Tp Mỹ Tho năm 2001- 2005) gồm 11 phường và 4 xã, có diện tích là 49.98km2. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1%/năm. Trên địa bàn Tp có 7 bệnh viện và 15 trung tâm y tế cấp phường xã. Với 1106 giường bệnh đang đổ ra mỗi ngày khoảng 5000 kg chất thải rắn các loại trong đó lượng chất thải nguy hại chiếm khối lượng tương đối cao. Để quản lý khối lượng chất thải như vậy, Tp đã sử dụng phương pháp đốt và được đặt ở bệnh viên Lao & bênh Phổi. Lò đốt ở đây hàng ngày phải làm việc hết công suất để có thể tiêu hủy số lượng chất thải như vậy. Tuy nhiên, cho đến nay mặc dù đã hình thành và hoạt động được vài năm và tốn vài tỷ đồng cho việc đầu tư trang thiết bị, xây dựng cơ sở hạ tầngsong công tác quản lý chất thải y tế ở TP Mỹ Tho đang còn phải đối mặt với nhiều vấn đề chưa được giải quyết một cách triệt để. Một số khó khăn : v Khó khăn trong việc quản lý hệ thống thu gom v Hệ thống quản lý của các cơ quan nhà nước còn yếu về nhân lực và trang thiết bị. v Thiếu đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý giỏi và công nhân lành nghề v Chưa thực hiện được việc thu phí một cách chặt chẽ. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do công tác quản lý chất thải Y tế chưa được quy hoạch dài hạn với các vấn đề: v Quy họach tổng thể hệ thống quản lý chất thải Y tế. v Xây dựng chương trình xã hội hóa toàn hệ thống quản lý chất thải bao gồm chương trình thu phí quản lý chất thải rắn Y tế (thu gom, vận chuyển,xử lý) đến phường xã. v Xây dựng chương trình phân loại tại nguồn. v Xây dựng hệ thống quản lý mạnh kết hợp với chương trình đào tạo và huấn luyện chuyên môn của cán bộ và công nhân. v Hoàn thiện các văn bản pháp luật phục vụ cho công tác quản lý và vận hành hệ thống. Những bất cập trên là khó tránh khỏi trong quá trình phát triển kinh tế và xã hội nhưng cũng là vấn đề cần các nhà lãnh đạo phải giải quyết trong thời gian tới. Do vậy, để giải quyết những bất cập trên cần phải đi sâu vào phân tích hiện trạng công tác quản lý chất thải y tế của Tp Mỹ Tho. Tuy đã có một số đề tài đã nghiên cứu và nêu ra một số biện pháp khắc phục nhưng vẫn còn một số khó khăn. Cho nên, với đề tài này nhằm củng cố một số ý kiến về giải quyết hiện trạng quản lý chất thải y tế trên địa bàn Tp Mỹ Tho. 1.2- MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI . v Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường tại các bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn thành phố Mỹ Tho. v Đề xuất các biện pháp thích hợp trong điều kiện của thành phố. 1.3- NỘI DUNG THỰC HIỆN. v Giới thiệu tổng quan về chất thải y tế (chất thải rắn, nước thải) v Nêu lên hiện trạng về công tác quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện và trung tâm y tế của thành phố Mỹ Tho v Dự báo diễn biến về tải lượng chất thải y tế của thành phố. v Đề xuất các giải pháp với điều kiện thành phố. 1.4- PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU v Về địa lý :Thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang v Về đối tượng: Chất thải y tế (nước thải và chất thải rắn) 1.5- PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN. Phương pháp chủ yếu được áp dụng để thực hiện đề tài này là: v Phương pháp tổng hợp số liệu: Thừa kế thông tin và số liệu từ các nhà khoa học, các cơ quan môi trường, trung tâm nghiên cứu v Phương pháp phân tích hệ thống . v Phương pháp khảo sát tình hình thực tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY