Đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và quản lý Chất thải rắn sinh hoạt huyện Diên Khánh – tỉnh Khánh Hòa. Đề xuất biện pháp quản lý khả thi

CHƯƠNG 1 MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Khánh Hòa đang trong xu thế phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa công nghiệp hóa diễn ra hết sức mạnh mẽ. Nhiều vấn đề bức xúc đã nảy sinh liên quan đến các hoạt động dân sinh, đang cần có sự nghiên cứu giải quyết hợp lý nhằm hướng tới phát triển bền vững, trong đó chất thải rắn sinh hoạt là một trong những vấn đề lớn cần quan tâm và đặt lên hàng đầu. Đối với huyện Diên Khánh là huyện liền kề thành phố Nha Trang với hai cửa ngõ giao thông quan trọng nhất của cả nước: quốc lộ 1 và đường sắt Bắc – Nam, với diện tích 512,22 km2 và dân số 142.706 người. Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở huyện ngày càng phát triển mạnh mẽ kết hợp với cơ sở hạ tầng phát triển không đồng bộ so với tốc độ phát triển kinh tế đã làm nảy sinh hàng loạt các vấn đề môi trường. Chúng đang đe dọa đến sức khỏe và đời sống người dân trong khu vực. Do đó, tình hình phát sinh chất thải rắn nói chung, chất thải rắn sinh hoạt nói riêng của huyện Diên Khánh cần phải có sự quan tâm đúng mức để phù hợp với tiến độ phát triển của huyện. Chính những điều cấp thiết trong việc thu gom vận chuyển rác sinh hoạt đang ngày càng cấp bách cho khu vực nên tôi lựa chọn đề tài tốt nghiệp: “ Đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và quản lý CTR sinh hoạt huyện Diên Khánh – tỉnh Khánh Hòa. Đề xuất biện pháp quản lý khả thi.” 1.2 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI Vấn đề ô nhiễm và giải quyết ô nhiễm môi trường là một vấn đề cấp bách và cần thiết, nhằm bảo vệ sự trong lành của môi trường, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và tạo ra vẻ đẹp mỹ quan đường phố. Do đó cần tìm ra những biện pháp tối ưu để hạn chế các tác động có hại tới môi trường. Và qua đó ta thấy được việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường là vô cùng quan trọng. Vì vậy đề tài này với mục đích lựa chọn những biện pháp thích hợp để quản lý quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH trên địa bàn huyện Diên Khánh nhằm ngăn ngừa ô nhiễm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. 1.3 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Trên cơ sở đánh giá hiện trạng thu gom, vận chuyển và quản lý CTRSH của huyện Diên Khánh, đồ án đề xuất các giải pháp quản lý thích hợp với điều kiện địa phương nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do CTR gây ra. 1.4 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Tổng quan về chất thải rắn; - Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường huyện Diên Khánh; - Đánh giá hiện trạng công tác quản lý CTRSH huyện Diên Khánh; - Đề xuất các giải pháp quản lý CTRSH huyện Diên Khánh. 1.5 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài chỉ gói gọn trong phạm vi địa bàn huyện Diên Khánh và riêng về rác thải sinh hoạt. Do giới hạn về thời gian nên đề tài chỉ đi sâu vào hoạt động thu gom và vận chuyển RSH của BQL công trình công cộng và môi trường đô thị Diên Khánh. Quá trình thực hiện dựa trên cơ sở tìm hiểu, nghiên cứu và tổng hợp để làm rõ vấn đề cần quan tâm. 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6.1 Phương pháp luận Dựa vào hiện trạng diễn biến môi trường, các dữ liệu môi trường cơ sở phải được nghiên cứu, thu thập chính xác, khách quan. Từ đó đánh giá phương án thực hiện cần thiết nhằm thực hiện công tác quản lý môi trường đạt hiệu quả. Với sự gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa, tăng trưởng kinh tế diễn ra mạnh mẽ, là tiền đề cho nguồn phát sinh CTRSH ngày càng gia tăng cả về khối lượng và đa dạng về thành phần. Do đó, CTRSH đã và đang xâm phạm mạnh vào hệ sinh thái tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường gây tiêu cực đến vẻ mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người một cách nghiêm trọng nếu không được quản lý và có biện pháp xử lý thích hợp. Bên cạnh đó, ý thức thực hiện bảo vệ môi trường của người dân chưa cao, chưa có sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương càng làm cho vấn đề ô nhiễm môi trường do CTRSH gây ra nặng nề hơn. 1.6.2 Phương pháp cụ thể - Khảo sát thực địa nhằm thu thập các số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường và nắm rõ tình hình thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt trên địa bàn huyện Diên Khánh. - Đánh giá, tìm hiểu các vấn đề có liên quan đến CTRSH gây tiêu cực đến công tác bảo vệ môi trường. - Sử dụng phương pháp đánh giá nhanh để ước lượng CTRSH, CTRSH phát sinh, sự gia tăng dân số dựa trên các hệ số phát thải CTRSH, sự gia tăng dân số bình quân. Từ đó phản ánh được thành phần của chất thải. Tuy nhiên số liệu này thường không mang lại tính chính xác cao, do còn nhiều vấn đề liên quan và ảnh hưởng nhưng nó mang tính hình thức để đánh giá tính khả thi nên phần nào cũng có thể được những dự đoán trong tương lai. - Thu thập tài liệu liên quan và tham khảo ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý chất thải rắn. - Số liệu được xử lý với phần mềm Microsoft Excel. Phần soạn văn bản được sử dụng với phần mềm Microsoft Word. Hình 1. Sơ đồ thực hiện phương án nghiên cứu 1.7 Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN - Đề tài đã cung cấp một số cơ sở khoa học phục vụ cho công tác thu gom, vận chuyển RSH cho tỉnh Khánh Hòa nói chung và huyện Diên Khánh nói riêng trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. - Tìm giải pháp mới cho hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH cho huyện Diên Khánh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY