Đánh giá đặc trưng trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng

· Mô đun thủy động lực và chất lượng nước trong mô hình delft3d đã được sử dụng để tính toán các trường thủy động lực, sựlan truyền trầ m tích lơ lửng từ các cửa sông Hải Ph òng ra biển. Kết quả tính toán cho thấy, xu thếlan truyền, hàm lượng TTLL có sự biến đổi theo m ùa, theo pha triều khá rõ. Vào mùa khô , hướng lan truy ền chính làphía đông nam (qua đảo Cát Bà) với hàm lượng có thể đạt 42 mg/l (pha triều xuống), đôi khi phạm vi lan truyền TTLL có giá trị trong khoảng 40 mg/l đến tận mũi Đồ Sơn-sát với khu vực đảo Hòn Dấu. Vào mùa mưa, lưu lượng các sông đưa ra lớn hơn nhiều so với m ùa khô, hướng lan tru yền chính là hướng đông nam với h àm lượng cóthể đạt 120 mg/l (pha triều xuống). Phạm vi lan truyền TTLL có giá trị> 100 mg/l qua khu vực đảo Hòn Dấu, tuy nhiên trong suốt quá trình tính toán, khu vực Bến Gót không có hiện tượng này xảy ra và đặc biệt khu vực phía tây đảo Cát B à gi á trị lớn nhất cũng chỉ đạt 30 mg/l.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY