Dáng điệu tiệm cận của các ánh xạ chuẩn tắc nhiều biến thức

Với mục đích tìm hiểu về dáng điệu tiệm cận của các ánh xạ chuẩn tắc giữa các đa tạp phức luận văn đã đạt được một số kết quả chính sau: 1. Trình bày một số tính chất cơ bản của ánh xạ chuẩn tắc, ánh xạ Bloch (Định lý 2.1.5, 2.1.6; Mệnh đề 2.2.1; 2.2.2; 2.3.4). 2. Trình bày các đặc trưng và mối liên hệ giữa các ánh xạ chuẩn tắc và ánh xạ Bloch (Định lý 2.4.1; 2.4.3) 3. Trình bày một số tính chất mở rộng của ánh xạ chuẩn tắc, ánh xạ Bloch (Định lý 2.5.1; 2.5.3; 2.5.4; 2.5.5)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY