Đàm phán trong kinh doanh quốc tế

• Những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế; • - Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế. • - Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hoá khác nhau; • - Rút ra những bài học kinh nghiệm về đàm phán trong kinh doanh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY