Cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ và tác động đến hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

MỤC LỤC Lời mở đầu 1 Danh mục các từ viết tắt 3 Danh mục bảng biểu 4 CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 6 1.1. Lý luận chung về khủng hoảng tài chính 6 1.1.1. Khái niệm khủng hoảng tài chính 6 1.1.2. Lịch sử một số cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới 8 1.1.3. Đặc điểm của khủng hoảng tài chính 24 1.2. Tác động của khủng hoảng tài chính tới hoạt động tín dụng của hệ thống Ngân hàng 27 CHƯƠNG 2. CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH MỸ VÀ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 30 2.1. Cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ 30 2.1.1. Diễn biến của cuộc khủng hoảng 30 2.1.2. Nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ 41 2.1.3. Ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ 50 2.2. Thực trạng hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam dưới tác động của khủng hoảng tài chính Mỹ 60 2.2.1. Thực trạng huy động vốn của các Ngân hàng thương mại dưới tác động của khủng hoảng tài chính Mỹ 60 2.2.2. Thực trạng cấp tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ 67 CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH MỸ 73 3.1. Dự báo về xu hướng của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ 73 3.2. Định hướng hoạt động tín dụng của các NHTM Việt Nam dưới tác động của cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ 74 3.3. Một số giải pháp cho hoạt động tín dụng của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong thời gian tới 75 3.3.1. Chính sách lãi suất hợp lý 76 3.3.2. Thắt chặt quản lý rủi ro tín dụng 77 3.3.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng 80 3.3.4. Phát triển công nghệ ngân hàng và xây dựng hệ thống thông tin tín dụng 81 3.3.5. Chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vốn cho sản xuất, xuất khẩu, phát triển nông nghiệp nông thôn 83 3.3.6. Kết hợp hoạt động tín dụng và bảo hiểm tín dụng 84 3.3.7. Củng cố niềm tin đối với người gửi tiền 86 Kết luận 89 Tài liệu tham khảo 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY