Công tác thông tin đối ngoại qua kênh báo nói trong hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước được Đảng ta khởi xướng từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (tháng 12-1986). Cùng với việc đổi mới tư duy, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, chúng ta bắt đầu thực hiện việc mở cửa đất nước, công bố chính sách đầu tư nước ngoài. Chính sách đối ngoại cũng là một nội dung cơ bản của đường lối đổi mới. Chúng ta chủ trương “thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình và hữu nghị”, “mở rộng quan hệ với tất cả các nước trên nguyên tắc cùng tồn tại và hòa bình” . Đến nay, trải qua 20 năm đổi mới, hoạt động đối ngoại của Đảng ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Từ chỗ chỉ có quan hệ chính trị là chủ yếu với các nước xã hội chủ nghĩa và một số nước độc lập dân tộc thì nay nước ta đã có quan hệ ngoại giao với gần 170 nước trên thế giới, với tất cả các nước láng giềng và khu vực, có quan hệ bình thường với tất cả các nước lớn, các tổ chức khu vực và quốc tế Đảng ta cũng có quan hệ với gần 190 Đảng và phong trào chính trị trên thế giới. Những thành tựu đối ngoại to lớn ấy đã đem lại rất nhiều thắng lợi quan trọng. Nước ta đã phá được thế bị bao vây, cô lập và cấm vận kinh tế, mở rộng quan hệ đối ngoại ra khắp thế giới, tạo môi trường quốc tế thuận lợi phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước .Qua đó đã góp phần bảo vệ, củng cố chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, từng bước làm thất bại các âm mưu và hành động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh, ổn định chính trị - xã hội, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường thế giới. Chính sách mở cửa và đường lối đối ngoại mới cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng thông tin quốc tế, tuyên truyền đối ngoại, làm cho công tác thông tin đối ngoại qua báo chí nói chung và báo nói nói riêng thêm phần khởi sắc. Tuy nhiên, hoạt động thông tin đối ngoại cũng đã gặp không ít khó khăn, trở ngại và bộc lộ nhiều mặt yếu kém, khuyết điểm. Nhận thức của nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân về vai trò, vị trí của thông tin đối ngoại chưa được đầy đủ; phương thức thông tin còn nhiều hạn chế; nội dung thông tin chưa sắc bén, chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của các nhóm đối tượng khác nhau; công tác quản lý còn lúng túng, chưa sáng tạo Những năm gần đây, thế giới đã có những bước phát triển nhanh chóng và vượt bậc. Trong xu thế toàn cầu hóa, có rất nhiều yếu tố phức tạp, khó lường đan xen, các thế lực phản động sẽ tiếp tục tìm nhiều phương thức, thủ đoạn để chống phá nước ta, xâm phạm an ninh, chủ quyền và lợi ích của ta và chính đất nước ta đã và đang chịu tác động trực tiếp và sâu sắc của những biến động của quá trình phát triển này. Thế nhưng, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn mà chúng ta cần nắm bắt, tận dụng để xây dựng đất nước hòa bình, ổn định, nhanh chóng hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, nghị quyết Đại hội Đảng X đã nhấn mạnh nhiệm vụ “đẩy mạnh công tác văn hóa – thông tin đối ngoại, góp phần tăng cường sự hợp tác, tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân thế giới” . Mặt khác, trong bối cảnh của đời sống hiện đại hiện nay, phát thanh vẫn là phương tiện thông tin đại chúng có khả năng xã hội hóa thông tin cao nhất, nhanh nhất, đạt hiệu quả nhất. Với lợi thế máy móc gọn nhẹ, có thể xách tay đi lưu động, với khả năng truyền đi trực tiếp với những thông tin chân thực, có sức truyền cảm cao, phát thanh có thể thỏa mãn nhu cầu của công chúng trong một thế giới hiện đại, năng động, biến đổi hàng ngày hàng giờ. Và ở nước ta hiện nay, phát thanh vẫn đang là người bạn tin cậy và gần gũi với tất cả mọi người. Trước những tình hình và đặc điểm trên, Thủ tướng chính phủ đã ra Quyết định số 219/2005/QĐ – TTg ngày 9/9/2005 phê duyệt “Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2010 và những năm tiếp theo”. Trong đó, mục tiêu cụ thể đối với báo nói là: Từ nay đến 2010, tập trung mở rộng diện phủ sóng phát thanh, tăng thêm thời lượng, hoàn thiện hệ chương trình, nâng cao chất lượng nội dung và chất lượng phủ sóng, phát triển báo nói điện tử Internet; đổi mới công nghệ sản xuất chương trình, truyền dẫn, phát sóng theo hướng hiện đại hóa; tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ, đáp ứng yêu cầu của phát thanh hiện đại Đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin truyền miệng, coi đây là một trong những kênh thông tin rất quan trọng và hiệu quả trong các phương tiện thông tin ở nước ta

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY